Debatní klub Olomouc při Gymnáziu Olomouc - Hejčín

ČDSCo je debatování

Debatování je druh neformálního vzdělávání. Účastníkům debatních klání přináší debatování mnoho pozitiv. Rozvíjí u studentů schopnosti, které zužitkují ve svém budoucím životě, podporuje socializaci a navazování nových kontaktů a to jak na úrovni národní, tak mezinárodní. Také se díky debatování lze podívat do zahraničí, na mezinárodní debatní turnaje, letní debatní školy a na mnoho jiných zajímavých akcí, které naši zahraniční kolegové pořádají.  

Jak je psáno výše, debata rozvíjí schopnosti pro budoucí život. Konkrétně jde o logické uvažování, kritické myšlení, schopnost kvalitně analyzovat problémy, rétorické schopnosti, věcné vyjadřování a prezentaci svých myšlenek. To vše jsou na dnešním trhu práce velmi žádané vlastnosti pro dobře placené pozice.

Debata ovšem vede i k zajímání se o svět okolo nás, politiku, ekonomii, právní řády atd. Proto lze u jedinců, kteří prošli nějakým debatním programem předpokládat, že budou mít mnohem širší rozhled než jejich vrstevníci, kteří nedebatovali. Budou mnohem odpovědnější při volbách a to na všech úrovních. Studenti si navíc umí své názory obhájit a tím debatování napomáhá vytvářet demokratickou a politicky odpovědnou společnost.

Česká debatní společnost, z. s.

Česká debatní společnost, z. s. je nestátní, nezisková organizace s celorepublikovou působností, založená v roce 2004, která pořádá vzdělávací, debatní a jiné aktivity pro žáky, studenty a širokou veřejnost. Mezi největší projekty organizace patří celorepublikový debatní turnaj Olomouc Open Cup a mezinárodní debatní turnaj Heart of Europe, celorepubliková Středoškolská debatní soutěž pětičlenných týmů. Významnou aktivitou je podpora sociálně znevýhodněných skupin, osvětová, přednášková a další vzdělávací činnost pro studenty a širokou veřejnost.

Jak se zapojit

Tréning probíhá každou středu od 13:45 do 15:45 v anglickém jazyce, na budově B,  v debatním centru (prostor bývalé jídelny). Je určen jak pokročilým debatérům, tak šikovným začátečníkům, kteří mají zájem o debatovaní v anglickém jazyce. Jeden trénink je vždy vyhrazen praktické debatě, druhý teorii argumentace a tématickému celku + přípravě na další debatu. Tématické celky nebudou zaměřeny pouze na prohlubování argumentačních schopností - budou fungovat jako úvod do problematiky mezinárodních vztahů, ekonomiky a práva. 

Kontakt na trenéra a vedoucího klubu:

Michal Jambor, VI.B6 

michael.jambor.student@gmail.com