Vynikající úspěch v programu Excelence středních škol 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každoročně rozvojový program Excelence středníc škol. Program je určen pro střední školy, jejichž žáci se zúčastnili a uspěli ve vybraných soutěžích. Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. Rozvojový program umožňuje finančně ohodnotit pedagogy, kteří se věnují talentovaným žákům. Střední školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Podle jejich počtu obdrží školy finanční prostředky na ocenění pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži. S úplným textem programu je možné se seznámit na adrese: http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol.
V právě vyhodnoceném programu Excelence 2015 dosáhla naše škola opět díky výsledkům svých žáků vynikajícího úspěchu.

S počtem bodů 34,6 umístila na 1. místě v Olomouckém kraji a 4. v republice s dotací 337 811,-Kč (v r. 2014  286 840,-Kč, v r. 2013 261 283,- Kč). Všem angažovaným vyučujícím patří veliké poděkování. Olomoucký kraj se v počtu získaných bodů a přidělených finančních prostředků umístil na 3. místě v rámci hodnocení krajů. Další informace na: http://www.msmt.cz/file/36755/.