LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PETRA HOMOLÁKA

2. ročník (listopad, prosinec 2016)

 pod záštitou PhDr. Karla Goše, ředitele gymnázia a Asociace absolventů

Gymnázia v Olomouci-Hejčíně

 

Téma:               Pošta v láhvi

                                            Vlastní téma

 

libovolný literární útvar (próza nebo poezie)

termín odevzdání: nejpozději do: 28. 12. 2016

písemnou nebo elektronickou formou na adresy: Ing. Hana Vacková, Gymnázium Olomouc - Hejčín, Tomkova 45, Olomouc 779 00

  vackova@gytool.cz

 

porota:             paní Irena Homoláková

       Petrus Trottestam

       komise českého jazyka Gymnázium Olomouc Hejčín  - Lenka Dohnalová, Dana Lekešová, Hana Vacková

                           člen AAGOH

 

 kategorie:       

1. kategorie:  11 – 13 let

2. kategorie:  14 – 16let

3. kategorie:   16 – 19 let

4. kategorie: dospělí, absolventi GOH, učitelé

 

Vyhodnocení soutěže proběhne koncem února. Přesné datum bude stanoveno.

Propozice soutěže si můžete stáhnout ve formátu pdf nebo sledovat stránky soutěže: http://memorialph.blog.cz/.