Pedagog Olomouckého kraje

Při příležitosti Dne učitelů proběhlo v Divadle Šumperk slavnostní předání cen Pedagog Olomouckého kraje. Z mnoha návrhů na ocenění  bylo vybráno 15 nejlepších pedagogických osobností.  Z rukou hejtmana Ladislava Oklešťka převzal toto ocenění i učitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín František Brauner.

 Mgr. František Brauner, Ph.D. působí od roku 2002 na dvojjazyčné česko-anglické sekci Gymnázia, Olomouc – Hejčín, kde učí biologii a chemii v českém i anglickém jazyce. Je předsedou předmětové komise chemie.

František Brauner se nespokojuje se svým dosaženým vzděláním a aktivně se zapojuje do různých vzdělávacích projektů. Rád získává nové zkušenosti doma i v zahraničí.

 Jeho odborná erudovanost, využívání nejmodernějších interaktivních metod a nadšení pro přírodní vědy inspirovaly již stovky hejčínských studentů, kteří po absolvování jeho seminářů pokračují ve studiu příbuzných oborů na renomovaných univerzitách v ČR i zahraniční a rádi se s ním setkávají při různých příležitostech, aby se pochlubili svými úspěchy, na kterých má velký podíl.

Na gymnáziu organizuje mnohé volnočasové aktivity, panelové diskuse a projektové dny na zajímavá témata. Se svými žáky se účastní přírodovědných soutěží. Působí jako koordinátor mezinárodní spolupráce mezi Gymnáziem, Olomouc – Hejčín a středními školami v Owensboro, Kentucky, USA – partnerském městě Olomouce.

Jako učitele biologie ho přirozeně zajímá zdravé a kvalitní životní prostředí, proto organizuje zajímavou dobrovolnickou úklidovou akci Hejčín pro Olomouc, kdy se studenti a pedagogové školy zapojují do celonárodní akce Ukliďme Česko a společnými silami uklízí široké okolí školy a okolí jezera Poděbrady.