LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PETRA HOMOLÁKA - VÝSLEDKY

2. ročník (listopad, prosinec 2016)

 pod záštitou PhDr. Karla Goše, ředitele gymnázia a Asociace absolventů

Gymnázia v Olomouci-Hejčíně

Vyhodnocení soutěže a slavnostní předání cen proběhlo 8. 3. 2017 ve sborovně školy.

Výsledky 2. ročníku Memoriálu Petra Homoláka

 

II. kategorie (14 - 16 let)

1. místo Pavla Krumniklová II. A6, 2. místo Andrea Krejzlíková III. A6, 3. místo Adam Weinlich I. B

 

III. kategorie (16-19 let)

1. místo Jan Peškar V. A6 a Adéla Rosípalová II. B, další ceny neudělujeme

ČÚ - za účast a zajímavý námět Jana Hrubá – 1. ročník, Prostějov   

 

IV. kategorie (dospělí, absolventi GOH, učitelé)

1. místo Jan Dostál a Jindřich Andrš, 2. místo  Jarmila Dubová, 3. místo  Štěpán Fojtů