LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PETRA HOMOLÁKA

2. ročník (listopad, prosinec 2016)

 pod záštitou PhDr. Karla Goše, ředitele gymnázia a Asociace absolventů

Gymnázia v Olomouci-Hejčíně

Přijem prací je ukončen. Vyhodnocení soutěže a slavnostní předání cen proběhne

8. 3. 2017 v učebně BUHV1.

Téma:               Pošta v láhvi

                                     Vlastní téma

 

libovolný literární útvar (próza nebo poezie)

 

porota:             paní Irena Homoláková

       Petrus Trottestam

       komise českého jazyka Gymnázium Olomouc Hejčín  - Lenka Dohnalová, Dana Lekešová, Hana Vacková

                       člen AAGOH

  kategorie:       

1. kategorie:  11 – 13 let

2. kategorie:  14 – 16let

3. kategorie:   16 – 19 let

4. kategorie: dospělí, absolventi GOH, učitelé

Propozice soutěže si můžete stáhnout ve formátu pdf nebo sledovat stránky soutěže: http://memorialph.blog.cz/.