Plánované školní akce - říjen 2017

Termín

Aktivita

Zodpovídá

17. 10. Bowlingový turnaj škol, 8:00 – 13:00, Olomouc - Šantovka PD: Chrj
17. 10. Projekt Volím volit; apolitický workshop budující povědomí žáků o nutnosti chodit k volbám, orientaci ve voličské problematice; pořádá PF UPOL; 1. - 2. v. h.; VIII.A8; 6.A8d PD: Petr
17. 10. MŠMT Praha Fab, Poha
20. 10. Preventivní program - Právo; 1. - 2. v. h; IIABC; IVAB6; VI.A8; BUHV1 

Org.: Vac

PD: Vyučující příslušných hodin

20. 10. Preventivní program - Právo; 3. - 4. v. h; IV.A8; učebna 4.A8

Org.: Vac

PD: Vyučující příslušných hodin

23. - 25. 10 Literárně-historická exkurze Praha, VI.A6

PD: Heř, Vac

23. - 25. 10 Literárně-historická exkurze Praha, VI.B6

PD: Doh, Krč

23. 10. Preventivní program - Sebeobrana; 1. - 2. vh; I.AB8; BUHV1 

Org.: Vac

PD: Vyučující příslušných hodin

23. 10. Preventivní program - Drogy, alkohol; 3. - 4. vh; II.A8; učebna CUPVd

Org.: Vac

PD: Vyučující příslušných hodin

23. 10. Preventivní program - Kyberšikana; 5 - 6. vh; III.A8; učebna 3.A8

Org.: Vac

PD: Vyučující příslušných hodin

24. - 25. 10. Learning Language Through Drama (předběžně III.B6, II.B6, III.A8, II.A a IV.A8) Org. Mul
24. 10. Regionální kolo přeboru ZŠ a NG ve stolním tenisu , 7:00 – 15:00, Velký Týnec
24. 10. Regionální kolo přeboru SŠ ve stolním tenisu, 7:00 – 15:00, Lutín
25. 10. Okresní kolo přeboru SŠ v házené hochů, 7:00 – 15:00, Litovel
25. 10. Preventivní program - Sebeobrana; 1. - 2. vh; IIIAB6; V.A8; VI.B8; třídní vyberou 50 Kč/žák a předají p. Hudečkové; BUHV1 

Org.: Vac

PD: Vyučující příslušných hodin

25. 10. Preventivní program - Bezpečné chování při napadení střelcem; 3. - 4. vh; IIIABC; VII.A8; třídní vyberou 50 Kč/žák a předají p. Hudečkové; BUHV1 

Org.: Vac

PD: Vyučující příslušných hodin

26. - 27. 10. Soustředění kroužku LEGO robotiky, budova C, Čt od 8:00 do Pá 14:00  PD: Kva