POJĎTE STUDOVAT NA MODERNÍ GYMNÁZIUM

Investici v hodnotě několika desítek miliónů korun schválil Olomoucký kraj. Žáci se mohou těšit na modernizované odborné učebny, laboratoře, kabinety cizích jazyků, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a matematiky. Budou vybaveny moderní audiovizuální technikou, laboratorním vybavením, výukovými modely a pomůckami. Všechny budovy školy budou bezbariérově přístupné, budou mít zajištěnu konektivitu a připojení k internetu v souladu se stávajícími standardy.  Součástí projektu je také celková revitalizace venkovního areálu budovy C.

V důsledku celkové modernizace infrastruktury dojde k dalšímu zkvalitnění výuky na Gymnáziu Olomouc - Hejčín. Díky komplexnímu řešení celého projektu dojde k vyrovnání rozdílu mezi vybaveností gymnázia a akademickými pracovišti navazujících vysokých škol.