Plánované školní akce - prosinec 2017

Termín

Aktivita

Zodpovídá

12. 12. Diskuze se zástupcem firmy Nestlé Česko s.r.o., 4..v.h. IV.A6 (PD: Let), 5. v.h. V.A6 (PD: Bra), BUCH PD: Let, Bra
12. 12.

Seminář o povinně volitelných předmětech pro šk. rok 2018-2019, IV.A6, IV. B6, jídelna školy, budova D, 10:00-10:45

Org: Poha, Har
12. 12. Seminář o povinně volitelných předmětech pro šk. rok 2018-2019, II.A, II.B,II.C, jídelna školy, budova D, 10:55-11:40 Org: Poha, Har
12. 12. Cyklus přednášek o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji  v rámci Preventivního programu,1. v. h.,I.A8 celá třída – Holky z Venuše, kluci z Marsu (BUHV1);  2. v. h., I.B8 celá třída - Holky z Venuše, kluci z Marsu (BUHV1); 3. v. h.  III.A8  a I.AB6  - Bát či nebát se , jenom dívky ( BUHV1); 4. v. h.,  IV.A8 a II.AB6 -  Bát či nebát se , jenom dívky( BUHV1); 5. v. h.,  V.AB8 a IAB – Žena jako symbol života,  jenom dívky( BUHV1)   
12. 12. Klauzurní část školního kola MO kategorie A, 8:00 – 12:00, SGO, J. Jelínek (III.A), T. Pavlišová (V.B6) PD: Petr
13. 12. Školní kolo Astronomické olympiády kategorií CD, EF a GH ; 14:00 – 15:00, Učebny AUP1-3       PD: Kří, Rich
13. 12. Seminář o povinně volitelných předmětech pro šk. rok 2018-2019, VII.A8, VII.B8, V.A6, V. B6, III.A, III.B, III.C jídelna školy, budova D, 14:15-14:45 Org: Poha, Har
13. 12. Okresní kolo přeboru škol ve šplhu, 8:00 – 14:00, gymnastický sál GH Org/PD: Dos
13. 12. Školní kolo Zeměpisné olympiády kategorie C, 14:00 – 16:00, 7.A8       Org/PD: Urb
14. 12. Seminář o povinně volitelných předmětech pro šk. rok 2018-2019, VI. A8, 6.A8, 10:00-10:45 Org: Poha, Har
14. 12. Hejčíňan - zkouška se sborem ZŠ Stupkova na ZUŠ Jílová, 8:00 - 9:30   PD: Stám
14. 12. Slavnostní předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2017 Pavlu Turkovi (absolvent 2017) a Jindřichu Jelínkovi (III.A), AV ČR Praha; odjezd po 1. v.h. Kva, Rich
15. 12. Exkurze do Moravského divadla, I.A6, 1. – 2. v. h. PD: Dub
15. 12. Workshop na CMTF UP, žáci předmat.  SVS 11 a SVS 12  1. – 3. v. h. Org/PD: Ond, Sol
15. 12. Školení pro učitele Fj, Francouzský institut v Praze Zatj
18. 12. Filmové představení  Kebab Connection, I.B (skupina NJ), 7. - 8. v.h.  PD: Dub
18. 12. Beseda se S. Bidautem (FF UP) v rámci maturitního semináře KFr,  Org/PD: Zatj
18. 12. Filmové představení Die Welle ve VKOL, třída VII.A8, 1.-3. v. h. (žáci, kteří se akce neúčastní, se na 3. hodinu připojí k VII.B8)                PD: Ves PD: Ves
19. 12. Přednáška  prof. Josefa Jařaba o nenaplněné víře v globalizaci a jiných aktuálních tématech, BUHV1, 1.-2.v. h., V.AB6, (otevřeno  dalším zájemcům),  Org:Fab, PD: vyuč. přísl. hod.
19. 12. Hejčíňan - generálka (Husův sbor, U letadla), 10:00 - 13:00, (tamtéž) společný koncert Pěveckého sboru ZŠ Stupkova a muziky Hejčíňan, 17:00  Org/PD: Stám
19. 12. Univerzitní kolo Překladatelské soutěže pro středoškoláky v angličtině, FF UP, soutěžící Damián Bubela (VII.B8), Iveta Polednová (IV.C), Julia Jeřábková (IV.C) PD: Jan
20. 12. Filmové představení  Er ist wieder da, V.AB6 (pouze skupiny NJ) 1. – 3. v. h.  PD: Dub
20. 12. Živá knihovna v angličtině, ve spolupráci s ARPOK, III.A6 a III.B6,  3A6, 3B6, BUJ5 a BUJ6                                      Org.: Mád
20. 12. Jeden den s fyzikou, II.A8 a III.A8, PřF UP, 8:00 - 13:15      PD: Jan, Rich, Hán
20. 12. Charitativní vánoční aukce Studentské rady, 3. - 4. v. h. Org: SR
20. 12. Vánoční turnaj ve volejbalu, tělocvična na budově A, 8:00 – 13:00 Org/PD: Juř
20. 12. Fakultní kolo překladatelské soutěže, románské jazyky a ruština, účastní se žáci: Korcanová V.A6, Foltýnová V.A6, Vacek VII.B8, Macháčková IV.B, Rygel IV.B, Loník III.A6, Jeřábková IV.C a Linhartová IV.C.  PD:Zatj
20. 12. Moravské koledy - tradiční zpívání se sborem a muzikou Hejčíňan, 1. a 2. v. h. BUHV1   Org.: Doh, Stám
21. 12.  Filmové představení Die Welle, VII.B8, 1 – 3. v. h.  PD: Dub, Zár
21. 12. Tradiční zpívání vánočních písní a koled. 1. a 2. v. h. v BUHV1 (hodiny jsou identické) Org: Stá, Heř
21. 12. Exkurze do Muzea umění a Arcidiecézního muzea, IV.B, odchod 9.40 ze školy, 3. – 5. v.h. PD: Fuka, Zatj
21. 12. Vánoční třídní besídka, V. B8, 1. – 2. v. h., 3. – 5. v. h. exkurze do Vědecké knihovny Olomouc   PD: Zaj (1. – 5. v.h.), Záb (3. – 5. v.h.)
21. 12. Exkurze - Knihovna města Ol.,I.B8, 1. - 2. v.h., 3. - 5. vh - vánoční posezení ve třídě       PD: Kon, Čech
21. 12. Vánoční besídka VII.A8,  1.-4. v. h., 7.A8  Ves
21. 12. Tradiční vánoční florbalový turnaj smíšených družstev, hala GH, 8:00 – 12:30 Org/PD: Dan
21. 12. Vánoční turnaj v badmintonu, tělocvična na budově A, 8:00 – 13:00, PD a organizace: Chrj, Tep Org/PD: Chrj, Tep