Memoriál Petra Homoláka

témata:                                Sudety v proměnách času

 volný literární útvar – vlastní téma

 

literární útvar:                   libovolný, próza nebo poezie

 

termín odevzdání:            do 8. 2. 2018 osobně (kabinet fyziky - 3. patro budovy A; Ing. H. Vackové) nebo elektronickou formou na adresu: vackova@gytool.cz

 

slavnostní vyhlášení výsledků: 7. 3. 2018, Gymnázium Olomouc Hejčín

 

 

 

1. kategorie:           prima, sekunda, tercie, první ročník šestiletého studia

2. kategorie:           kvarta, kvinta, druhý a třetí ročník šestiletého studia, první ročník čtyřletého studia

3. kategorie:           sexta, septima, oktáva, druhý, třetí a čtvrtý ročník čtyřletého studia, čtvrtý, pátý a šestý ročník šestiletého studia

4. kategorie:           dospělí, absolventi GOH, učitelé