PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIA, OLOMOUC - HEJČÍN

V rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání Gymnázia, Olomouc-Hejčín navazujeme spolupráci s potencionálními zaměstnavateli v olomouckém regionu a blízkém okolí, pořádáme besedy se zástupci společností, firem a VŠ a touto formou pomáháme našim studentům při volbě budoucího povolání, orientaci na trhu práce, případně v hledání vhodné brigády.

V roce 2017 se uskutečnily besedy studentů GH s těmito subjekty:

Říjen 2017: FARMAK a.s.

Listopad 2017: EFFETEC s.r.o.

Prosinec 2017: Nestlé Česko s.r.o.

 

Zástupcům těchto společností děkujeme za vstřícnou spolupráci a vysokou odbornou úroveň prezentací a besed.