Plánované školní akce - leden 2018

Termín

Aktivita

Zodpovídá

14. - 19. 1.

LVK, Petříkov Sportgril, I. B                

PD:Juř, Dos, Tep

17. 1.

Školní kolo recitační soutěže,14:00 - 16:00, 7. A8

Hav, Ves, Zaj, Hub

21. - 26. 1.

LVK, Petříkov Sportgril, III.B6            

PD: Dan, Abr, Har

22. - 26. 1.

LVK, Petříkov Sportgril, II.A8           

PD: Krej, Chrj, Juř

23. 1.

Turnaj v šachu – krajské kolo

Org/PD: Petr, Biolek

29. 1.

Pedagogická rada, 14:00, BUHV1

Všichni ped. prac.

29. 1.

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce, začátek 8:30, místo konání - DDM Olomouc

Hav

29. 1.

Macbeth v angličtině, Praha, Divadlo Na Zábradlí, vybraní žáci V.B8 a VII.A8

PD: Mul, Pie

29. 1.

Okresní kolo OČJ, DDM, 8:30 - 15:00, PD a porotce soutěže Havelková

PD/člen poroty: Hav