Tematický den „Pět hodin za zdí“

Studenti Gymnázia Olomouc-Hejčín,

ve středu  16. 5. 2018 budete objevovat a zažívat nedávnou historii našeho národa jinak než v klasických vyučovacích hodinách. Pořádáme pro vás tematický den vztahující se k období 70. a 80. let minulého století, k totalitnímu režimu socialistického Československa. Jedná se  o historickou epochu, se kterou se dodnes  vyrovnáváme a jejíž reflexe je stále nedostatečná.  Jsme přesvědčeni, že pro současného mladého člověka je tato doba svou absurdností a odlišností  hodnot  velmi těžce pochopitelná.

V příštím roce oslavíme 30. výročí Sametové revoluce a pro vás, generaci narozenou po roce 1989, je nesmírně důležité si uvědomit, co tento rok pro naši historii znamenal.

Chtěli bychom vám demonstrovat neblahý dopad totality na život jedince,  postavení jeho rodiny ve společnosti a naučit vás vážit si demokracie.

Za organizační tým Jiří Glos

Harmonogram tematického dne

8:00 - 8:20           

evokace

stará tělocvična na budově A  VII.A8,  VII.B8,  IV.A6,  IV.B6,  V.A6, V.B6,  III.A,  III.B,  III.C

 

BUHv1 - V.A8,  V.B8,  VI.A8, III.A6,  III.B6,  I.A,  I.B,  II.A,  II.B, II.C

8:30 – 8:40

1. blok dílen

 organizační záležitosti

Učebny, ve kterých budou probíhat dílny, jsou zveřejněny na moodle.

8:40 -  10:00          

1.blok dílen

 

 

10:00 – 10:30

přestávka

aktivity studentů

 

10:30 – 10:40

2. blok dílen

 organizační záležitosti

Učebny, ve kterých budou probíhat dílny, jsou zveřejněny na moodle.

10:40 – 12:00

2. blok dílen

 

 

12:00 – 12:40

oběd – 1. skupina

aktivity studentů

Studenti, kteří na úvod obdrželi stravenky. Ty budou vybírány u vchodu do jídelny.

12:40 – 12:55

závěrečné hodnocení  

 

kmenové učebny

VI. A8 – učebna 1.A6

V.A8 – učebna 1.B6

V.B8 – učebna 2.B6

třídní učitelé

 

13:00 – 13:20

prezentace dílen, reflexe

 

atrium školy – všichni zúčastnění  studenti

13:20

oběd  2. skupina

 

studenti bez stravenek

13:30 – 13:45

závěrečné hodnocení  zúčastněných vyučujících

BUHv1

 

Instrukce k přihlášení

Dějepisných dílen se povinně zúčastní všichni studenti určených tříd.  Prostřednictvím Moodle si můžete vybrat mezi dílnami „humanitními“ nebo „přírodovědnými“.

A ve svém druhém bloku si vybíráte mezi jazyky či výchovnými předměty.

Akce je určena pro třídy:   V.A8, V.B8, VI.A8, VII.A8, VII.B8, III.A6, III.B6, IV.A6, IV.B6, V.A6, V.B6, I.A, I.B, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C

Dílny

1. blok

Dějepis „humanitní“

6 skupin               

150 žáků

 

Dějepis „přírodovědný“

5

125

 

Vv        

2                              

50

 

HV

3

75

 

TV

1

25

 

Angličtina

3

75

 

Němčina

1

25

 

Španělština

1

25

Celkem

 

22

550

2. blok (totéž)

Dějepis „humanitní“

6 skupin               

150 žáků

 

Dějepis „přírodovědný“

5

125

 

Vv        

2                              

50

 

HV

3

75

 

TV

1

25

 

Angličtina

3

75

 

Němčina

1

25

 

Španělština

1

25

Celkem

 

22

550