Plánované školní akce - červen 2018

Termín  Aktivita Zodpovídá
24. - 29. 6. První část výměny Olomouc – Bern; pobyt švýcarské skupiny v Olomouci Org: Sou, Puš
25. 6. Historická exkurze do koncentračního tábora Osvětim, vybraní žáci III.ABC, VII.A8 PD: Hub, Hav
25. 6. Exkurze do čističky odpadních vod Nové Sady, II.B, 1.– 4. v. h.  PD: Kost
25. 6. Divadelní představení K. Čapek, Praha - Rokoko,V. A8  PD: Pry, Kva
25. 6. Filmové představení Der grosse Traum, I.B6, 3. – 5. v. h. PD: Dub, Nez
25. 6. Školní volejbalový turnaj, 8:00 - 12:00, Hala GH Org/PD: Dos, Juř
25. 6. Biologická exkurze, VB8 ,  ZOO Svatý Kopeček Olomouc     PD: Záb, Zaj
25. 6. Cykloexkurze Větrné mlýny zájemci II.B6, VI.A8, I.A PD: Bu, Navm
26. 6. Exkurze do čističky odpadních vod Nové Sady, I.B, 1.– 4. v. h.  PD: Kost
26. 6. Dějepisná exkuze, Arcidiecézní muzeum, I.A6, 3 - 6 v.h.            PD: Sýk, Dub
26. 6. Školní futsálový turnaj, 8:00 - 12:00, Hala GH Org/ PD: Dan
26. 6. Biologická exkurze Horka nad Moravou, I.A8                                                  PD: Mar, Se
26. 6. Praktický výzkum Archimédova zákona, Plavecký stadion Olomouc, IV.A6  PD: Str
27. 6. Školní basketbalový turnaj, 8:00 - 12:00, Hala GH Org/PD: Dos, Juř
27. 6. Instruktážní lezecký den, 7:00 – 15:00, Malý Rabštejn nebo Helfštýn PD: Dan
27. 6. Exkurze Prostějov,  V.A6, 1. - 5. v. h.   PD: Dub
27. 6. Schůzka vedení školy a TU se zákonnými zástupci žáků přijatých do prvních ročníků ve šk. r. 2018/19, 16:00, I.A8, I.AB6 Vedení školy a TU prvních ročníků 2018/2019
27. 6. Schůzka vedení školy a TU se zákonnými zástupci žáků přijatých do prvních ročníků ve šk. r. 2018/19, 17:00, I.ABC Vedení školy a TU prvních ročníků 2018/2019
27. 6. Biologická exkurze V.A8, ZOO Svatý Kopeček Olomouc PD: Záb, Navm
27. 6. Exkurze I.A, Svatý Kopeček Olomouc  PD: Bu 
27. 6. Exkurze Šternberk, II.A8, 1. - 4. v.h.    PD: Jan, Nav
27. 6. Exkurze Poděbrady, Horka nad Moravou II.B6, 1.-4. v. h.                                          PD: Swi
28. 6. Exkurze - gotiské a barokní památky Olomouce, II.A8, 8:00 - 11:40 PD: Jan, Hub
28. 6. Biologická exkurze VII.A8,  palmový skleník, botanická zahrada UP Olomouc   PD: Záb, Ves
28. 6. HEY!2018 - festival kapel hejčínského gymnázia, atrium B, 9:00 - 11:30 Org: Stám+SR
28. 6. Exkurze Poděbrady - Olomouc, III.B, 1. - 4. v.h.  PD: Lek
29. 6. Ukončení vyučování ve druhém pololetí, rozdání vysvědčení