Informace pro přijaté žáky

Na stránce http://www.gytool.cz/prijimaci-rizeni/?s=budouci-1rocnik je zveřejněno rozdělení přijatých žáků do tříd. Snažili jsme se v maximální možné míře respektovat volbu druhého cizího jazyka, estetické výchovy a zájem o zařazení se spolužáky ze ZŠ. Úplně stoprocentně to bohužel možné nebylo. Věříme, že i těm, jejichž volba zcela nevyšla, se bude na Hejčíně líbit.

Nástup do školy je 1. 9. 2016 v 8:00. Pokud nevíte, jak se k nám nejlépe dopravit, podívejte se na odkaz dopravní dostupnost na našich stránkách.
Všechny potřebné informace vám budou sděleny po nástupu do školy. S sebou si první den vezměte pouze poznámkový blok a něco na psaní, dále doporučujeme kvalitní visací zámek k uzamčení šatní skříňky (lze si jej donést i později, ale skříňku dostanete přidělenu hned 1. 9.).

Budete-li nějaké potvrzení potřebovat vyřídit již během prázdnin, dostavte se do kanceláře školy, která bude v červenci a srpnu otevřená každý pracovní den od 8:00 do 12:00. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti. Od 1. 9. bude již veškerá potvrzení vyřizovat třídní učitel.

Zahajovací třídní schůzky pro rodiče žáků prvních ročníků se uskuteční pravděpodobně ve středu 9. září 2016, harmonogramje následující: 16:00 - I.A8; 16:30 - I.A6, I.B6; 17:00 - I.A, I.B, I.C

Není nutné kupovat v předstihu sešity, psací a rýsovací potřeby, učebnice.
Žákům prvních ročníků osmiletého a šestiletého studia budou učebnice zapůjčeny bezplatně, protože plní povinnou školní docházku.
Žáci prvních ročníků čtyřletého studia si mohou po nástupu do školy (začátkem září) opatřit učebnice na „burze učebnic“ ve škole od starších spolužáků. Seznam učebnic a sešitů vám sdělí příslušní učitelé začátkem září, předběžně se můžete podívat na stránky předmětových komisí.


Rozřazení žáků ve třídě podle úrovně znalostí anglického jazyka do skupin začátečníci/pokročilí bude provedeno na základě srovnávacích testů až v prvních dnech vyučování v září. Třídy jsou jinak zcela rovnocenné, nemají žádné specializované zaměření. Profilace žáků se provádí až v posledních dvou ročnících výběrem volitelných předmětů.
Koncem června se na stránkách školy objeví rozvrh hodin pro školní rok 2016/2017. Nedojde-li k nepředvídané události, nebudou se již měnit.

Máte-li zájem o vystavení čipové ISIC karty, informujte se u Mgr. Ivana Studničky (studnicka@gytool.cz). Karta ISIC je mezinárodní průkaz studenta, který lze rovněž využít při stavování ve školní jídelně (viz níže). Další výhody jsou uvedeny zde. Podrobnější informace na http://www.gytool.cz/aktivity/?s=isic.

Máte-li zájem o stravování ve školní jídelně, naleznete podrobné informace na stránce školní jídelny.

Máte-li zájem o ubytování, informujte se v domově mládeže SZŠ, U Sportovní haly 1, Olomouc tel.: 585 223 145, www.epol.cz, nebo v domově mládeže SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc tel.: 585 222 896, 724 519 481, www.sslch.cz.

Těšíme se na vás 1. září 2016.