DVPP

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Realizační tým dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků při Gymnáziu, Olomouc-Hejčín, ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, nabízí semináře a kurzy na základě podnětů a potřeb školských zařízení. Témata a hodinové dotace jsou koncipovány v souvislosti s aktuálními výzvami projektů a šablon MŠMT.

Naším cílem je nabídka nejaktuálnějších poznatků a informací, proto vyhledáváme a spolupracujeme s erudovanými odborníky, kteří kvalitně předávají své poznatky získané v rámci své vlastní praxe.

Všechny vzdělávací akce pro pedagogy jsou akreditovány MŠMT.

Většina seminářů a kurzů probíhá ve školicích místnostech Gymnázia, Olomouc-Hejčín a odloučených pracovišť, ale dle požadavků škol je možné seminář přesunout na konkrétní školu a tam zrealizovat akci šitou na míru dané sborovně.

Metodické pracovnice v Olomouci, Přerově a Jeseníku Vám rády podají bližší informace k jednotlivým seminářům a kurzům a přivítají Vaše tipy na témata nebo lektory.

Kontakty na jednotlivá pracoviště:

  • Jeseník: Mgr. Iva Dobiášová; dobiasova@gytool.cz; 777 367 695
  • Olomouc: MgA. Hana Blažková; mail: blazkova@gytool.cz; mobil: 777 367 761
  • Přerov: Mgr. Marika Kopečná; mail: kopecna@gytool.cz; mobil: 777 367 694 


Nabídka DVPP Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a realizačního týmu DVPP Gymnázia Olomouc-Hejčín