Školní poradenské pracoviště

 • Konzultační dny školní psychložky Mgr. Kateřiny Drahé:
  • 23. září 2016
  • 7. října 2016
  • 14. října 2016
  • 4. listopadu 2016
  • 25. listopadu 2016
  • 2. prosince 2016
  • 16. prosince 2016
  • 10. únor 2017
  • 24. únor 2017
  • 10. 3. 2017
  • 17. 3. 2017
 • Konzultace se konají vždy od 8h do 14h30min; učebna AUJ popř. kabinet Tv - ženy
 • Na konzultace je vhodné se předem objednat buď osobně, e-mailem nebo prostřednictvím výchovné poradkyně či metodičky prevence: psycholog@gytool.cz nebo schrankaduvery@gytool.cz