Soutěže

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE

2016/17

Do závěrečného, univerzitního kola postupují následující studenti (jména řazena abecedně):

          Martina Blahová (IV.C)

          Johan Čáp (VI.B8)

          Tomáš Kalabis (VI.A8)

          Filip Kroutil (VII.A8)

          Ondřej Kryl (III.A)

          Petr Šlézar (VII.A8)

Komentáře k Vaší práci Vám rádi sdělí p. prof. Fuka a p. prof. Veselá.

Všem zúčastněným děkujeme!                  


ERGEBNISSE DER SCHULRUNDE DES DEUTSCHWETTBEWERBS

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE V NĚMČINĚ (2016/17)

 

Kategorie III. A (Oberstufe – vyšší gymnázium)

 1. Platz: Tomáš Kalabis VI. A8, 55 Punkte
 2. Platz: Olívie Navrátilová VI. A8, 48 Punkte
 3. Platz: Filip Kroutil VII. A8, 47 Punkte

Kategorie II. B (Unterstufe – nižší gymnázium)

 1. Platz: Samuel Holusek IV. A8, 39 Punkte
 2. Platz: Šimon Londin IV. A8, 36 Punkte
 3. Platz: Oldřich Capka IV. A8, 35 Punkte

 

Der Sieger der Kategorie III. A und die ersten zwei Teilnehmer der Kategorie II. B ziehen in die Kreisrunde ein.

Vítěz kategorie III. A a první dva soutěžící z kategorie II. B postupují do okresního kola. 

 


          

SCHULRUNDE DES DEUTSCHWETTBEWERBS

Olympiáda v německém jazyce

am Mittwoch 7. Dezember 2016 um 14 Uhr im Raum AUJ3 (Ende bis 16 Uhr)

Kategorie II.B: die Klassen IV.AB8, II.AB6

Kategorie III.A: die Klassen der Oberstufe (außer dem Abiturjahr), d. h. Jahr 1 – 3

Kategorie III.B: für diejenigen, die längere Zeit in DACH gelebt haben oder eine zweisprachige Schule besucht haben (Vorsicht: keine Muttersprachler!)

Anmeldungen bis 2. Dezember bei deinem/deiner Deutschlehrer/in.

 Verlauf:

Písemná část / schriftlicher Teil

 • Hörverstehen (richtig/falsch, fehlende Infos ergänzen)
 • Wortschatz + Grammatik im Kontext (einen Lückentext ergänzen)

Ústní část / mündlicher Teil

 • ein Bild beschreiben (wer und was befindet sich auf dem Bild, wann und wo spielt die Szene, was machen die Menschen und warum machen sie das wahrscheinlich, was fällt dir zur abgebildeten Situation ein)
 • Gespräch zum ausgewählten Thema

TÉMATA / Themen zur Schulrunde

Kategorie II.B: mein Tagesprogramm, meine Stadt (mein Dorf), Freizeit, (Einkaufen)

Kategorie III.A: alles zur eigenen Person, Wohnen, Freizeit, Reisen, Sport, Essen, Kleidung, Gesundheit, Wegbeschreibung, Familie, Ausgehen

 


 

KATEGORIE A SOUTĚŽNÍ KOLA NĚMECKÉ OLYMPIÁDY

Kategorie I.A

 • určená žákům do 7. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 
 • probíhá ve školním a okresním kole

Kategorie II.A

 • určená žákům 8. a 9. ročníků základních škol 
 • probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

Kategorie II.B

 • určená žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě základních škol 
 • probíhá ve školním, (nepovinně) v okresním, krajském a ústředním kole

Kategorie II.C

 • určená žákům 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v němčině mimo samotnou jazykovou výuku (např. dlouhodobý pobyt v německy hovořící zemi, jeden z rodičů rodilý mluvčí apod.) 
 • probíhá ve školním, krajském a ústředním kole

Kategorie III.A

 • určená žákům 1.-3. ročníků všech typů středních škol 
 • probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

Kategorie III.B

 • určená žákům 1.-3. ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v němčině mimo samotnou jazykovou výuku (např. dlouhodobý pobyt v německy hovořící zemi, jeden z rodičů rodilý mluvčí apod.) 
 • probíhá ve školním, krajském a ústředním kole


 2016/2017

Online soutěž bude letos součástí mezinárodní soutěže Best in Deutsch.

Soutěž se koná ve středu 23. listopadu 9.00 – 10.00 v BUM a AUM. Předpokladem účasti je platné přihlašovací heslo do školní sítě.

Zájemci, přihlaste se do 16. listopadu u svého vyučujícího němčiny.

Test

 • úroveň B1-B2 dle evropského referenčního rámce
 • obsahuje gramatiku, poslech a orientaci v textu
 • trvá přesně 60 min. od přihlášení do testu, student má možnost ukončit test dříve
 • čas se začne odpočítávat od doby přihlášení se do testu
 • studentovi se zobrazí dosažené výsledky (body a čas) po ukončení testu
 • vyhrává student s nejvýše dosaženými body
 • v případě stejného počtu bodů u dvou a více studentů rozhoduje kratší čas

Podmínky účasti

 • soutěž je určena pro studenty SŠ a gymnázií ve věku 15-19 let (vyšší gymnázium)
 • testu se mohou zúčastnit studenti, kteří nepobývali dlouhodobě v německy mluvící kultuře, studenti, jejichž mateřský jazyk není němčina, nebo studenti, kteří nepochází z rodiny rodilého mluvčího
 • studenti potřebují sluchátka pro poslechová cvičení v testu

Více se dočtete na stránce soutěže http://nr.czech-us.cz/

Výsledky budou zveřejněny 15. prosince 2016. Jména soutěžících jsou zveřejněna pouze u prvních 20 míst.

 


Rezitationswettbewerb in deutscher Sprache 2015/16         

 

Informujte se u Vašeho vyučujícího němčiny o možnosti zúčastnit se recitační soutěže v německém jazyce. Hodnotí se autenticita, výraz, nápaditost přednesu a samozřejmě výslovnost. Vybrat si můžete jakýkoliv německý text a pozor - můžete jej i zhudebnit!

Viel Spaß!

 


 

Soutěž v německém jazyce neboli Olympiáda v německém jazyce se blíží...

Kategorie II.B (nižší gymnázium, ročníky odpovídající 8. a 9. třídě ZŠ): termín školního kola bude upřesněn (předběžně prosinec 2015)

Kategorie III.A (1.-3. ročník čtyřletého gymnázia a odpovídající ročníky šestiletého a osmiletého gymnázia): středa 9. 12. 2015 od 14.00 

Kategorie III.B ((1.-3. ročník čtyřletého gymnázia a odpovídající ročníky šestiletého a osmiletého gymnázia; žáci, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v němčině mimo samotnou jazykovou výuku, např. dlouhodobý pobyt v německy hovořící zemi, jeden z rodičů rodilý mluvčí apod.): středa 9. 12. 2015 od 14.00

Konverzační témata budou včas zveřejněna zde a na nástěnce předmětové komise němčiny (3. patro, budova A).

 


Bücherwurm 2016 (Ergebnisse)

Nižší kategorie                                                                 Vyšší kategorie

1. Holusek Samuel         III.A8                                      1. Machačová Magda      V.A8

2. Capka Oldřich              III.A8                                      2. Rickardtová Kateřina   IV.B6

3. Harvanová Kristýna    III.A8                                       3. Herman Jiří                    V.B6

3. Schneider Jan             III.B8                                       3. Greplová Michaela      V.B6

  

Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme studentům, kteří se umístili na prvních místech.

Z každé kategorie postupuje do okresního kola pouze vítěz. Studenti na 2. a 3. místě jsou náhradníci.


Němčinář roku 2015/2016                 

V celostátní online jazykové soutěži Němčinář roku dosáhli naši studenti i škola jako celek slušného výsledku. Na 97. místě ze 1736 účastníků umístil Petr Kopecký (VIII.A8). V hodnocení škol se Gymnázium Olomouc-Hejčín umístilo v konkurenci 113 škol z celé republiky na 20. místě.

Všem zúčastněným děkujeme za výbornou reprezentaci!

Podaří se nám příští rok dostat mezi 15 nejlepších škol? Laťka je nastavena vysoko, malé cíle si však neklademe! ;)


Bücherwurm (Schulrunde)

Ve středu 2. 3. 2016 se ve 14.00 v AUJ3 koná školní kolo soutěže Bücherwurm. Těšíme se na všechny soutěžící a držíme palce!

Viel Spaß beim Lesen!


Ergebnisse der Schulrunde des Deutschwettbewerbs

Am 9. Dezember fand die Schulrunde des Konversationswettbewerbs in der deutschen Sprache der Kategorie III.A (gymnasiale Oberstufe) statt, an der 16 Schüler/innen teilnahmen. 

 1. Platz: Tomáš GALLO IV.A6 – 53 Punkte (von insg. 60)
 2.  Platz: Olívie Navrátilová V.A8 – 49 Punkte
 3. Platz: Tomáš Kalabis V.A8 – 46 Punkte
 Herzlichen Glückwunsch dem Sieger und viel Glück in der Kreisrunde am 4. Februar!
 

  


 

Úspěch v soutěži Direkt Deutsch

V celostátní soutěži Direkt Deutsch se na vynikajícím 2. místě umístila Iva Kouřilová z V.B6. Její porotou oceněné video můžete zhlédnou zde.

  

Gratulujeme!

Podívejte se i na další vydařené videoprojekty studentů hejčínského gymnáziaChcete si osvěžit seznamovací fráze s žáky III.B6, pomoci dvěma ztraceným hochům z IV.B6 najít cestu do kina, hledáte kulinářskou inspiraci (nalédněte do kuchyně III.A6!) či Vás zajímá, zda se chlapec z III.B6 nakonec zakousne do svého vytouženého jablka?

Prosím...

Guten Appetit (III.A6)

Erste Kontakte (III.B6)

Kannst du mir bitte helfen? (III.B6)

Unsere Stadt ... unser Haus ... (IV.B6)


          

SCHULRUNDE DES DEUTSCHWETTBEWERBS

am Mittwoch 9. Dezember 2015 um 14 Uhr im Raum AUJ3

(Dauer je nach Zahl der TeilnehmerInnen, voraussichtlich bis 16 Uhr)

Verlauf:

1. schriftlicher Teil

 • Hörverstehen (richtig/falsch, fehlende Angaben ergänzen)

 • Wortschatz + Grammatik im Kontext (einen Lückentext ergänzen)

 2. mündlicher Teil (zwei Gespräche mit zwei verschiedenen Prüfenden)

 • ein Bild beschreiben (wer und was befindet sich auf dem Bild, wann und wo spielt die Szene, was machen die Menschen und warum machen sie das wahrscheinlich, was fällt dir zur abgebildeten Situation ein)

 • Gespräch zum ausgewählten Thema

 Bereiche des Wortschatzes zur Schulrunde:

alles zur eigenen Person, Wohnen, Freizeit, Reisen, Sport, Essen, Kleidung, Gesundheit, Wegbeschreibung, Familie, Ausgehen

  


Soutěž v německém jazyce neboli Olympiáda v německém jazyce se blíží...

Kategorie II.B (nižší gymnázium, ročníky odpovídající 8. a 9. třídě ZŠ): termín školního kola bude upřesněn (předběžně prosinec 2015)

Kategorie III.A (1.-3. ročník čtyřletého gymnázia a odpovídající ročníky šestiletého a osmiletého gymnázia): středa 9. 12. 2015 od 14.00 

Kategorie III.B ((1.-3. ročník čtyřletého gymnázia a odpovídající ročníky šestiletého a osmiletého gymnázia; žáci, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v němčině mimo samotnou jazykovou výuku, např. dlouhodobý pobyt v německy hovořící zemi, jeden z rodičů rodilý mluvčí apod.): středa 9. 12. 2015 od 14.00

Konverzační témata budou včas zveřejněna zde a na nástěnce předmětové komise němčiny (3. patro, budova A).


VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE (kategorie III.A) 

1. místo: Veronika NOVÁČKOVÁ III.C (56 bodů z max. 60)
2. místo: Veronika Kvapilová VII.A8 (52 bodů)
3. místo: Petr Kopecký VII.A8 (51 bodů)
4. místo: Martina Oščádalová V.B6

5. místo: Ivana Grenová III.C

 Blahopřejeme vítězce i dalším výborně umístěným soutěžícím, děkujeme všem sedmnácti žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

Soutěžící na prvních pěti místech, přijďte si do kabinetu němčiny pro odměny.


ÚSPĚCH V NOVÉ SOUTĚŽI MEIN DEUTSCH

Skupina němčiny IV.A8 se umístila na 1. místě soutěže Mein Deutsch (pořadatel Goethe-Zentrum Pardubice) v kategorii Naše třída s krátkým filmem Unser Deutsch. Film můžete zhlédnout zde.

V kategorii obrázků se na 2. místě umístila Nikola Bartková IV.B8 a 3. místo sdílejí žáci IV.B8 Kateřina Ambrůzová, Jáchym Liška, Martin Pařenica a Jan Starosta a žáci II.B Maxmilian Holusek a Petr Úlehla.

Přesné informace o soutěži naleznete zde.

Blahopřejeme!