Studijní informace

KLASIFIKAČNÍ TABULKA PK NĚMČINY

Pololetní práce                                       8-10 bodů
Test na lekci                                            6-9 bodů
Menší test (slovíčka, poslech)              3-5 bodů
Ústní prezentace (power point)            5-7 bodů
Domácí úkol písemný                            2-5 bodů
Další činnost                                          1-2 body
Ústní zkoušení                                       3-6 bodů
Aktivita v hodině                                    1-2 body

MATURITNÍ TÉMATA 2017/18 (školní)

 1. Familie und Verwandtschaft
 2. Wohnen
 3. Tagesablauf und Freizeit
 4. Ernährung und Lokale
 5. Gesundheit, Körper, Lebensweise
 6. Geschäfte, Einkäufe, Werbung
 7. Kleidung und Mode
 8. Dienstleistungen
 9. Feste und Bräuche
 10. Natur und Wetter
 11. Umwelt
 12. Sport
 13. Kultur und Kunst
 14. Schule und Bildung
 15. Arbeit und Beruf
 16. Reisen und Verkehr
 17. Fremdenverkehr, Reiseziele, Unterkunft
 18. Menschliche Eigenschaften und zwischenmenschliche Beziehungen
 19. Massenmedien, Kommunikationsmittel, Internet
 20. Bücher in meinem Leben
 21. Bundesrepublik Deutschland
 22. Tschechien – Heimat und Reiseland
 23. Unsere Heimatstadt
 24. Österreich
 25. Schweiz

Témata pro 3. úkol pracovního listu ústní části společné maturitní zkoušky z německého jazyka pro školní rok 2017/2018

 

 1. Bevorzugte Reiseziele in Tschechien
 2. Sehenswertes in den deutschsprachigen Ländern
 3. Literatur und deine Lektüre
 4. Die Schulsysteme in Tschechien und Deutschland
 5. Tschechien
 6. Meine Stadt
 7. Sport
 8. Deutschland
 9. Wirtschaft und Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
 10. Österreich
 11. Die Schweiz
 12. Unsere Schule
 13. Berühmte Persönlichkeiten aus Tschechien
 14. Berühmte deutschsprachige Persönlichkeiten
 15. Jahreszeiten und Tiere
 16. Weltliche Feste
 17. Wien
 18. Berlin
 19. Mode
 20. Prag
 21. Feste des liturgischen Jahres
 22. Männer und Frauen
 23. Kultur
 24. Dienstleistungen
 25. Gesunde Lebensweise


SKUPINY NĚMČINY V ROCE 2017/18

 Třída   Hodinová dotace  Vyučující   Třída  Hodinová dotace Vyučující
  Třída  Hodinová dotace Vyučující
čtyřleté studium šestileté studium osmileté studium
 I.A 3   p. Š. Zajícová
 I.A61 2   p. P. Fuka  III.A8
3  p. J. Soubustová
 I.B 3   p. J. Dubová  I.A62 2   p. J. Dubová  IV.A8
4   p. Š. Zajícová
 II.A
4   p. O. Konečná  I.B6
2   p. J. Dubová  V.A81
3   p. B. Veselá 
 II.B 4   p. J. Soubustová  II.A6 2   p. P. Fuka  V.A82 3   p. Š. Zajícová
 II.C1 4   p. P. Fuka  II.B61 2   p. M. Puškášová  V.B8 3   p. B. Veselá 
 II.C2 4   p. O. Konečná  II.B62 2   p. O. Konečná  VI.A8 4  p. M. Puškášová
 III.A 3   p. M. Puškášová  III.A6 3   p. Š. Zajícová  VII.A8 3   p. B. Veselá 
 III.B 4   p. Š. Zajícová  III.B6 3   p. M. Puškášová  VII.B8 3   p. J. Dubová
 III.C1 3   p. Š. Zajícová  IV.A6 4   p. O. Konečná  VIII.A8 4   p. P. Fuka
 III.C2 3   p. J. Soubustová IV.B6 4   p. M. Puškášová
 IV.A 4   p. M. Puškášová V.A6 4   p. J. Dubová
 IV.B 4   p. P. Fuka V.B6 4   p. J. Dubová
 IV.C 4   p. M. Puškášová VI.A6 4   p. J. Soubustová
VI.B6 4   p. J. Soubustová
Volitelné předměty - konverzace v německém jazyce
 Konverzace 3., 5. a 7. ročník 2  p. J. Soubustová
 Konverzace 3., 5. a 7. ročník 2  p. J. Soubustová
 Konverzace 4., 6. a 8. ročník 2   p. P. Fuka

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


  

INTERFERENČNÍ CHYBY V NĚMČINĚ POD VLIVEM ANGLIČTINY

Na GH se všichni učíte angličtinu jako první cizí jazyk. Není tedy divu, že se vám angličtina občas míchá do němčiny. Sestavili jsme pro vás přehled nejčastějších situací, ve kterých nevědomky vnášíte nějaké pravidlo z angličtiny nesprávně do německého jazyka (říkáme tomu interference).

Tázací zájmeno kdo se německy řekne wer.
Tázací zájmeno kde se německy řekne wo.
Wer ist diese Frau?
Wo leben Nilpferde?
Who is this woman?
Where do hippos live?
V němčině, stejně jako v češtině, rozlišujeme příslovce kde wo (místo)  a kam wohin (směr).
Wo wohnst du?
Wohin fährt der Zug?
Where do you live?
Where does the train go?
V německé hlavní oznamovací větě platí železné pravidlo, že určitý slovesný tvar je vždy druhým větným členem. Na prvním místě stojí podle kontextu podmět, příslovečné určení, předmět atd. Stojí-li na prvním místě něco jiného než podmět, musíme podmět posunout až za sloveso!
Ich kenne diesen Schauspieler nicht.
Diesen Schaulspieler kenne ich nicht.

Er bleibt manchmal zu Hause.
Manchmal bleibt er zu Hause.

Ich habe es nie gehört.
Das habe ich nie gehört.
I don´t know this actor.


He stays at home sometimes.
Sometimes he stays at home.

I´ve never heard it.
Příslovečné určení času má v německé větě přednost před určením místa.
Ich gehe heute Abend (čas) ins Kino (místo).
 
I´m going to the cinema (místo) tonight (čas).
 
V německé větě uvádějící povolání v přísudku (Maminka je právnička.) se neužívá žádný člen.
Seine Mutter ist Anwältin.
Mein Onkel arbeitet als Tierarzt.
His mother is a lawyer.
My uncle works as a vet.
Ve větách typu Někdo hraje na hudební nástroj také není člen.
Monika spielt Klavier.
Monica plays the piano.
Letopočet se v němčině uvádí bez předložky a čte se jako v češtině.
Možné je také vyjádření s výrazem im Jahre.
Hans ist/wurde 1995 geboren. (čteme 19hundert95)
2010 haben wir Griechenland besucht. (čteme 2tausend10)
Im Jahre 2012 haben wir…
John was born in 1995.

In 2010 we visited Greece.
Stejně jako v češtině rozlišujeme sloveso jít pěšky gehen/zu Fuß gehen a jet dopravním prostředkem fahren.
Bald gehen wir nach Hause.
In August fahren wir nach Österreich.
We´re going home soon.
In August we´re going to Austria.
Velmi zrádná jsou slova so, also.
Also znamená německy tedy, takže.
So znamená tak (např. tak velký – zdůraznění) nebo tímto způsobem.
Taky se řekne německy auch.
Also, was machen wir jetzt?
Es regnet, wir bleiben also lieber hier. (/also bleiben wir lieber hier.)

Die Geschichte war so spannend!

Er spricht auch Französisch.
Well/So, what are we doing now?
It´s raining, so we´re staying here.


The story was so thrilling!

He also speaks French.
Správně tušíte, že německé slovo ob je příbuzné s anglickým if, jejich užití se však kryje pouze u závislé otázky. (Odpovídá české spojce ZDA, jestli)

V podmínkových větách se v němčině používá spojky wenn (česky jestliže, pokud, kdyby). Nikdy ne ob!
Weißt du, ob Herr Schwarz verheiratet ist?Du musst es nicht essen, wenn es dir nicht schmeckt.
Wenn ich könnte, würde ich ihr helfen.
Do you know if Mr Black is married?
You don´t need to eat it if you don´t like it.
If I could I ´d help her.
V časových větách vyjadřujících minulost se v němčině používá spojka als (zatímco v angličtině je when). (Spojku wenn používáme jen ve spojení vždycky když, tedy při opakování v minulosti. Dále používáme wenn kdykoli v přítomnosti.)
Als er klein war, konnte er schön singen.

Was hast du gemacht, als du gestern nach Hause gekommen bist?


Was machst du normalerweise, wenn du von der Schule nach Hause kommst?
When he was a child, he could sing beautifully.
What did you do when you came home yesterday?


What do you usually do when you come home from school?
Hovoříme-li všeobecně o lidech, používáme v němčině všeobecný podmět man, zatímco v angličtině se používá you
In einem Einkaufszentrum kann man verschiedene Waren kaufen.
Im Internet findet man viele nützliche Informationen.
 
In a shopping mall you can buy various things.
On the internet you can find lots of useful information.
Pravidla interpunkce jsou v němčině a angličtině velmi odlišná. Německá pravidla odpovídají vesměs pravidlům v češtině, tj. čárkami oddělujeme všechny věty (s výjimkou spojek und a oder).
Martin kommt heute nicht, weil er krank ist, und meldet sich, wenn er wieder in Ordnung ist.
Martin´s not coming today because he´s ill and he´ll let us know when he´s OK again.
Sloveso wollen (tvar will) znamená v němčině chtít, nikoli budoucí čas!
Ich will es gar nicht hören!

 
I don´t want to hear it at all!

 
Sloveso bekommen znamená dostat (to get/receive), německým ekvivalentem anglického slovesa to become je werden!
Was hast du zum Geburtstag bekommen?

Meine Schwester möchte Reiseführerin werden.

Unser Lehrer ist mir böse geworden.
What did you get for birthday?


My sister wants to become a guide.


Our teacher became angry with me.
Trpný rod se v němčině tvoří s pomocným slovesem werden, zatímco v češtině i angličtině je sloveso být/to be. (Pomocné sloveso sein je pouze v případě tzv. stavového pasiva.)
Diese Brücke wurde im 18. Jahrhundert gebaut.
This bridge was built in the 18th century.
Chceme-li v pasivní větě uvést původce děje (agens), používáme v němčině předložku von (tedy nikdy bei podle anglického by).
Die älteste tschechische  Universität wurde von Karl IV. gegründet.
The oldest Czech university was founded by Charles IV.
V němčině je člověk až do maturity Schüler/Schülerin. Teprve na univerzitě se stává Student/Studentin. Totéž platí i pro sloveso studieren (znamená pouze studovat nějaký obor na vysoké škole), ve škole, na test, na zkoušku se učíme lernen.
Ich bin Schüler/in und besuche das Gymnasium Hejčín.
Außer Englisch lerne ich auch Deutsch.
Morgen schreiben wir einen Test, ich muss viel lernen.

Nach dem Abitur möchte ich Jura studieren.
I am a student and I study at Hejčín secondary school.
Besides English I also study German.
We´re doing a test tomorrow, I have to study hard.

After the leaving examination I´d like to study law.
Weil znamená německy protože. Anglické spojce while odpovídá německá während (zatímco, během).
Man hat in unser Haus eingebrochen, während wir im Urlaub waren.
Our house was burgled while we were away on holiday.
Jízda dopravním prostředkem se v němčině vyjadřuje pomocí předložky mit (nikoli bei).
Fährst du lieber mit dem Zug oder mit dem Bus?
Do you prefer travelling by train or by bus?
Předmětné věty po slovese chtít typu Já chci, abys ty něco udělal se v němčině stejně jako v češtině vyjadřují vedlejší větou s dass, zatímco v angličtině infinitivní vazbou.
Oma möchte/will, dass wir sie vom Bahnhof abholen.
Granny wants us to pick her up at the station.
Stupňování přídavných jmen a příslovcí se v němčině vyjadřuje vždy pomocí přípon, nikoli opisem jako v angličtině.
Unser Haus ist moderner als seins.

die interessanteste Erfahrung
Our house ist more modern than his.

the most interesting experience
Sloveso schauen znamená dívat se. Ukazovat se řekne zeigen.
Frau Weiß schaut immer aus dem Fenster und beobachtet die Straße.

Ich möchte euch ein lustiges Bild zeigen.
Mrs White always looks out of the window and watches the street.

I´d like to show you a funny picture.
V němčině píšeme sch (nikoli sh). Všechna podstatná jména se píšou velkým písmenem.
Schuh, Schiff
shoe, ship