Maturitní zkoušky


18. 4. 2017

Upozorňujeme žáky maturitních ročníků, že Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo další tematicky zaměřená čísla Maturitního zpravodaje. Vydání s pořadovým číslem 41 (Matematika) a 42 (Cizí jazyk). Maturitní zpravodaje si můžete stáhnout na www.novamaturita.cz nebo přímo klikem na: Maturitní zpravodaj č. 41 – Matematika a Maturitní zpravodaj č. 42 – Cizí jazyk.

20. 3. 2017

Upozorňujeme žáky maturitních ročníků, že Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo první tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje. Vydání s pořadovým číslem 40 je zaměřeno na maturitní zkoušku ve společné části z českého jazyka a literatury, jejíž dílčí zkouška konaná formou písemné práce se koná již 11. dubna 2017.Maturitní zpravodaj č. 40 si žáci mohou stáhnout na www.novamaturita.cz nebo přímo klikem na: „Maturitní zpravodaj č. 40 – Maturita v roce 2017“.


1. 2. 2017

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
MATEMATIKA+ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2017

30. 11. 2016

Nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka (podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. §19) je možné provést již v rámci přihlašování k maturitní zkoušce.
Ředitel školy může zvolit jako náhradu profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledek standardizované zkoušky podle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), jejich seznam pro maturitní zkoušky roku 2017 je k dispozici zde.
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání MZ v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání MZ v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání.
Podle § 81 odst. 6 zákona 561/2004 Sb. může ředitel školy nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka.


11. 11. 2016

Upozorňujeme žáky maturitních ročníků, že CZVV vydalo nové číslo Maturitního zpravodaje, které je zaměřeno na maturitní zkoušku ve školním roce 2016/2017 a obsahuje užitečné informace k přihlašování žáků.

Maturitní zpravodaj č. 39 si žáci mohou stáhnout na www.novamaturita.cz nebo přímo klikem na: „Maturitní zpravodaj č. 39 – Maturita v roce 2017“.


31. 10. 2016

V souladu § 8 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje témata pro zpracování školních zkušebních úloh - 3. část pracovních listů z cizích jazyků

anglický jazyk

německý jazyk

španělský jazyk

francouzský jazyk

ruský jazyk 

30. 9. 2017

Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období MZ2017


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2017.

  • 11. dubna 2017 - písemná práce z českého jazyka a literatury
  • pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017 - zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - 2017_jaro

Ke stažení: Sdělení MŠMT - termíny SČMZ_jaro 2017


Stanovení podmínek maturitní zkoušky
Ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutím MŠMT č. j.: MSMT-23045/2014-1 určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové (školní) části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek. V následujících souborech jsou uvedeny souhrnné informace o podobě profilové 

i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu roku 2017. 


V souladu § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury:

Školní seznam literárních děl

V souladu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky:

Anglický jazyk
Anglický jazyk - šestileté studium
Německý jazyk
Španělský jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Dějepis - šestileté studium
Zeměpis
Zeměpis - šestileté studium
Matematika
Matematika - šestileté studium
Fyzika
Fyzika - šestileté studium
Chemie
Chemie - šestileté studium
Biologie
Biologie - šestileté studium
Informatika a výpočetní technika
Výtvarná výchova
Hudební výchova

Katalogy požadavků ke společné části maturitní zkoušky (státní maturita) jsou uvedeny na stránce
http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404033138
nebo si je můžete stáhnout přímo z těchto stránek:

Další informace včetně příslušné legislativy najdete na http://www.novamaturita.cz/ 

Aktuální informace o maturitních zkouškách najdete také na nástěnce "Maturitní zkoušky" vedle kanceláře zástupce ředitele na budově A. 


Hlavní menu 2/2


Světová škola