Maturitní zkoušky


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2018.

  • 11. dubna 2018 - písemná práce z českého jazyka a literatury
  • pracovní dny v období od 2. května 2018 do 9. května 2018 - zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - 2017_jaro

Ke stažení: Sdělení MŠMT - termíny SČMZ_jaro 2018


V souladu § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury:

Školní seznam literárních děl


Katalogy požadavků ke společné části maturitní zkoušky (státní maturita) jsou uvedeny na stránce
nebo si je můžete stáhnout přímo z těchto stránek:

Další informace včetně příslušné legislativy najdete na http://www.novamaturita.cz/ 

Aktuální informace o maturitních zkouškách najdete také na nástěnce "Maturitní zkoušky" vedle kanceláře zástupce ředitele na budově A.