Povinně volitelné předměty

V posledních dvou ročnících si žáci mohou vybrat ze široké nabídky povinně volitelných předmětů, které jim umožňují prohloubit své znalosti, dovednosti a jsou prospěšné pro jimi zvolenou profesní kariéru. V předmaturitním ročníku si žáci volí tři dvouhodinové povinně volitelné předměty, tj. 6 hodin týdně. V maturitním ročníku volí čtyři dvouhodinové povinně volitelné předměty, tj. 8 hodin týdně. Povinně volitelné předměty jsou v předmaturitním i maturitním ročníku  prostupné pro všechny typy studia. Žáci si mohou vybrat povinně volitelné předměty v českém i anglickém jazyce, což nemůže nabídnout žádná jiná střední škola v blízkém okolí.  Tento model nabízí vysoký stupeň flexibility a kombinací pro výběr povinně volitelných předmětů. Široká nabídka kombinací těchto předmětů pokryje téměř všechny preference žáků.

Další informace k výběru povinně volitelných předmětů a jejich nabídku pro maturitní ročník a pro předmaturitní ročník najdete v odkazu obecné informacePodrobné informace, včetně probíraného učiva, najdete v příloze k ŠVP a v dodatku k příloze ŠVP. Případné dotazy směřujte na  vyučující příslušných předmětů.

BLOKY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

 

Předmaturitní ročník (G876543)

Název PVP

1PVP

2PVP

3PVP

Seminář z anglického jazyka – kurz FCE

FCE11

FCE21

FCE31

--------

--------

FCE32

Společenskovědní seminář

SVS11

SVS21

SVS31

SVS12

--------

--------

Seminář z biologie

SBI11

SBI21

SBI31

--------

SBI22

--------

Seminář z chemie

SCH11

SCH21

SCH31

Seminář z matematiky

SM11

SM21

SM31

Seminář z anglického jazyka – kurz CAE

CAE11

CAE21

CAE31

Seminář z fyziky

SF11

SF21

--------

Seminář z biologie v anglickém jazyce

--------

SBIO21

SBIO31

Konverzace v německém jazyce

KNJ11

--------

KNJ31

Seminář ze zeměpisu

SZ11

--------

SZ31

Konverzace v anglickém jazyce

--------

KA21

KA31

Seminář z dějepisu

--------

--------

SD31

Seminář z chemie v anglickém jazyce

SCHE11

--------

--------

Seminář z anglického jazyka – kurz CAE FAST TRACK

CAEF11

--------

--------

Seminář z informatiky

SI11

SI21

--------

Anglicko-český seminář z dějepisu

--------

SDHI21

--------

Seminář z fyziky v anglickém jazyce

--------

SPH21

--------

Seminář z matematiky v anglickém jazyce

--------

--------

SMA31

 

 

 

 

Maturitní ročník (G886644)

Název PVP

1PVP

2PVP

3PVP

4PVP

Společenskovědní seminář

SVS11

SVS21

SVS31

SVS41

Seminář z anglického jazyka – kurz CAE

CAE11

CAE21

CAE31

CAE41

Seminář z anglického jazyka – kurz FCE

FCE11

FCE21

FCE31

FCE41

Seminář z matematiky

SM11

----------

SM31

SM41

Seminář z ekonomie

----------

SE21

----------

SE41

Seminář z biologie

SBI11

SBI21

----------

----------

Seminář z chemie

----------

----------

SCH31

SCH41

Seminář z fyziky

----------

SF21

SF31

----------

Literární seminář

----------

LS21

----------

LS41

Seminář z biologie v anglickém jazyce

SBIO11

SBIO21

----------

----------

Písemná a elektronická komunikace

PEK11

----------

PEK31

----------

Konverzace v německém jazyce

KNJ11

----------

----------

----------

Seminář z chemie v anglickém jazyce

----------

SCHE21

----------

----------

Seminář z informatiky

----------

SI21

----------

SI41

Seminář z biochemie

----------

----------

----------

SBCH41

Seminář ze zeměpisu

SZ11

----------

----------

----------

Seminář z dějepisu v anglickém jazyce

----------

SHI21

----------

----------

Latinská a řecká odborná terminologie

----------

----------

LAT31

----------

Seminář z anglického jazyka – kurz CPE

----------

----------

CPE31

----------

Seminář z biochemie v anglickém jazyce

----------

----------

SBCHA31

----------

Seminář z dějepisu

----------

----------

----------

SD41

Seminář z výtvarné výchovy

----------

----------

SVV31

----------

Konverzace ve francouzském jazyce

KFJ11

----------

----------

----------

Seminář z fyziky v anglickém jazyce

----------

----------

----------

SPH41

Seminář z matematiky v anglickém jazyce

SMA11

----------

----------

----------

Seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce

----------

----------

----------

SGE41

Konverzace v anglickém jazyce

----------

----------

----------

KA41

Deskriptivní geometrie

----------

DG21

----------

----------Hlavní menu 2/2


Světová škola