Kroužky a kluby otevřené ve školním roce 2016/2017

Seznam kroužků a klubů založených ke dni 11. 10. 2016:
Kroužky:

Název kroužku

Vyučující

Doba konání

místnost

Badminton

Chromá

Středa 7:00 - 7:45

BTV

Lego Robotika

Kvapil

Středa 14:15 - 15:45

Pátek 14:15 - 15:45

C252

Florbal

Daniel

Středa 14:00 - 15:00

BTV

Futsal

Daniel

Čtvrtek 7:00 - 7:45

BTV

Florbal-Futsal

Daniel

Úterý 7:00 - 7:45

BTV

Klub malých debrujárů

Richterková

Středa 14:15 - 15:45

CUPV, 6.A8

Latina

Ondrák

Pondělí 7:00 - 7:45

6.A6

Odbíjená

Dostálová

Středa 14:00 - 15:30

ATV

Odbíjená

Juřík

Pondělí 7:00 - 7:45

BTV

Politická  geografie

Juřík

Středa 14:00  -  14.45

AUZ

Psaní všemi deseti

Havelková

Pondělí 7:05 - 7:50

AUP

Psychologie

Vacková, Ryšavá

Středa 14:00 - 15:30

2.B6

Ruština

Heřmanová

Středa 14:00 - 15:00

BUJ9

Sborový zpěv

Dohnalová

Pátek 14:00 - 15:30

BUHV1

Společenský tanec

Pazderová

Pondělí 7:00 - 7:45

ATV

Šachový kroužek

Biolek

Středa 14:00 - 15:30

 1. A

Výtvarný kroužek

Zatloukalová

Středa 13:45 - 15:45

AUVV1

Šplh

Dostálová

Pondělí 7:00 - 7:45

ATV

Kluby:

Název klubu

Vyučující

Horolezecký kroužek

Daniel

Hudba a divadlo za školou

Lekešová, Przybylová, Kvapil

Klub fyzikálních a chemických soutěží

Stránská, Zárubová, Hamříková

Klub SOČkařů

Havelková, Hubáčková, Navrátil

Klub cykloturistický

Buchta