Úřední deska

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro školní rok 2017/2018 1. kolo přijímacího řízení do těchto oborů vzdělání:

Čtyřletý studijní obor - 7941K/41 Gymnázium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 žáků

 

Šestiletý studijní obor - 7943K/61 Dvojjazyčné gymnázium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 žáků

 

Osmiletý studijní obor -  7941K/81 Gymnázium

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 žáků

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 jsou zveřejněny na stránce:

http://www.gytool.cz/prijimaci-rizeni/