Informace pro nepřijaté žáky

V pátek 19. 5. 2017 dojde k přehodnocení výsledků přijímacího řízení (dále jen PZ2017). Bude provedena autoremedura. Budou přijati uchazeči, kteří splnili kritéria PZ2017 a zároveň podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
Změnu rozhodnutí si můžete osobně vyzvednout 22. 5. 2017 v kanceláři školy od 730 - 1200.
Přijatí uchazečí doručí zápisový lístek spolu s vyplněným dotazníkem, který si stáhnete ve formátu docx: Dotazník (jazyky, výchovy) nebo v pdf formátu: Dotazník (jazyky, výchovy)
Žádáme zákonné zástupce uchazečů přijatých na odvolání, aby zápisový lístek přinesli co nejdříve. V opačném případě prosím, uvědomte telefonicky (585 711 113) školu, že nemáte zájem o studium na naší škole. Děkujeme.

Odvolání přijímá kacelář školy v pracovní době: 700 - 1200                                                                                                                                                                           1230 - 1530 

Formulář odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí si můžete stáhnout zde: