Informace pro nepřijaté žáky

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 ještě nebylo zahájeno.