Informace pro přijaté žáky

Byly zveřejněny seznamy žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnější informace zde.


Škola nemá vlastní internát, ale můžeme doporučit ubytování:


Podací lístky přijímá kacelář školy v pracovní době: 700 - 1200                                                                                                                                                      1230 - 1530 


Dle § 60a odst. 6 a 7 školského zákona je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se ve střední škole, na kterou byl uchazeč přijat, odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění oficiálních výsledků (2. 5. 2017; 12:00). V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí a posledním dnem lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče.

Společně se zápisovým lístkem odevzdejte v kanceláři školy vyplněný dotazník, který si stáhnete ve formátu docx: Dotazník (jazyky, výchovy) nebo v pdf formátu: Dotazník (jazyky, výchovy)