Velký úspěch Gymnázia, Olomouc – Hejčín v práci s nadanými žáky

Ve vyhodnocení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016 se naše škola umístila

na 1. místě v Olomouckém kraji a na 2. místě v hodnocení středních škol všech krajů České republiky (kromě Prahy)

 

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. K dalším cílům tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.