Zlato z Pekingu máme doma!

V období od 23. do 26. 3. 2017 proběhl v Pekingu 37. ročník mezinárodní soutěže Beijing Youth Science Creation Competition, kterého se po loňské úspěšné nominaci po celostátním kole SOČ spolu s dalšími třemi studenty z ČR zúčastnil náš student Ondřej Belfín (VIII. A8). Práce Ondřeje Belfína byla v oboru zoologie oceněna zlatou medailí.

Soutěžící vedle prezentování a obhajoby své práce měli možnost využít svůj pobyt v Číně k prohlídce Pekingu a nejznámějších památek - včetně Velké čínské zdi a Zakázaného města. Účast na soutěži, návštěva čínských památek a poznání nových přátel byly pro všechny nezapomenutelným zážitkem.

Atmosféra soutěže byla vynikající. Studenti měli dost příležitostí navázat přátelství, porovnat úroveň svých prací s ostatními projekty a nahlédnout do odlišné kultury vzdálené země, k čemuž pomohly i návštěvy atraktivních míst v Pekingu. Studenti čínských vysokých škol zabezpečovali plynulý chod každého dne a starali se o spokojenost delegací ze zahraničí.

Účast českých studentů na soutěži zajišťuje a financuje Český svaz vědeckotechnických společností. Výběr studentů by nebyl možný bez spolupráce Českého svazu vědeckotechnických společností s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. a s organizátory Středoškolské odborné činnosti SOČ, která je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů vyhlašovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a garantovanou Národním institutem pro další vzdělávání.