PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 VŠECH TYPŮ STUDIA

Žáci budoucích prvních ročníků se mohou elektronicky přihlašovat do nepovinných kroužků a klubů již během prázdnin.

Více zde: informace pro přijaté žáky