Tematický den „Pět hodin za zdí“

Tematický den „Pět hodin za zdí“ se uskutečnil na naší škole 16. 5. 2018.

Projektu, ve kterém jsme se pokusili zprostředkovat mladým lidem na jedno dopoledne život v normalizačním Československu 70. a 80.  let, se zúčastnilo bezmála 500 studentů. O pocitech, zážitcích a nově získaných poznatcích se všichni vyjádřili v závěrečné reflexi.  Ohlasy byly vesměs pozitivní, objevily se i konstruktivní návrhy, jak podobný projekt ještě zdokonalit.

Vedení školy děkuje všem vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci projektového dne.


O projektovém dni byla odvysílána reportáž v Českém rozhlase Olomouc. Záznam si můžete stáhnout zde.


Dovolujeme si vvybrat některé z žákovských hodnocení aktivit projektového dne:

1) Bylo to poučné a mělo to zábavnou formu. Celé to bylo o něčem a mělo to pro mě smysl.

2) Myslím, že je skvělé, když si můžeme alespoň na chvíli zažít totalitní režim a uvědomit si, jaké máme štěstí, že teď žijeme v jiném světě.  Celé to byla i fajn zábava.

3) Chtěla bych, aby se podobné akce opakovaly. Seznámila jsem se s dalšími studenty a celkově mi přišel dnes Hejčín o hodně milejší a přívětivější než jindy.

4) Obě dílny byly velmi zajímavé, je to dobrý koncept, dobrý způsob jak přiblížit nějaké téma.

5) Poznal jsem nové lidi, vzdělávání mě výjimečně opravdu zaujalo.

6) Bylo to zajímavé, ale myslím, že by bylo lepší vybrat téma, které je vzdálenější dnešní době. Např. 16. století. 

7) Přišlo mi, že spousta věcí se zlehčovala, bylo příliš mnoho legrace – tím studentům může přijít do povědomí, že to vlastně nebylo tak hrozné.

8) Velmi se mi líbila dílna přírodovědného dějepisu, zacházení s tuzexovým zbožím, což bylo super.

9) Upřímně jsem se ze začátku bála, ale nakonec to bylo fajn.

10) Líbilo se mi to a zopakovala bych to a udělala víc takových akcí.

A přidat také pár fotografií...

 


Studenti Gymnázia Olomouc-Hejčín,

ve středu  16. 5. 2018 budete objevovat a zažívat nedávnou historii našeho národa jinak než v klasických vyučovacích hodinách. Pořádáme pro vás tematický den vztahující se k období 70. a 80. let minulého století, k totalitnímu režimu socialistického Československa. Jedná se  o historickou epochu, se kterou se dodnes  vyrovnáváme a jejíž reflexe je stále nedostatečná.  Jsme přesvědčeni, že pro současného mladého člověka je tato doba svou absurdností a odlišností  hodnot  velmi těžce pochopitelná.

V příštím roce oslavíme 30. výročí Sametové revoluce a pro vás, generaci narozenou po roce 1989, je nesmírně důležité si uvědomit, co tento rok pro naši historii znamenal.

Chtěli bychom vám demonstrovat neblahý dopad totality na život jedince,  postavení jeho rodiny ve společnosti a naučit vás vážit si demokracie.

Za organizační tým Jiří Glos

Harmonogram tematického dne

8:00 - 8:20           

evokace

stará tělocvična na budově A  VII.A8,  VII.B8,  IV.A6,  IV.B6,  V.A6, V.B6,  III.A,  III.B,  III.C

 

BUHv1 - V.A8,  V.B8,  VI.A8, III.A6,  III.B6,  I.A,  I.B,  II.A,  II.B, II.C

8:30 – 8:40

1. blok dílen

 organizační záležitosti

Učebny, ve kterých budou probíhat dílny, jsou zveřejněny na moodle.

8:40 -  10:00          

1.blok dílen

 

 

10:00 – 10:30

přestávka

aktivity studentů

 

10:30 – 10:40

2. blok dílen

 organizační záležitosti

Učebny, ve kterých budou probíhat dílny, jsou zveřejněny na moodle.

10:40 – 12:00

2. blok dílen

 

 

12:00 – 12:40

oběd – 1. skupina

aktivity studentů

Studenti, kteří na úvod obdrželi stravenky. Ty budou vybírány u vchodu do jídelny.

12:40 – 12:55

závěrečné hodnocení  

 

kmenové učebny

VI. A8 – učebna 1.A6

V.A8 – učebna 1.B6

V.B8 – učebna 2.B6

třídní učitelé

 

13:00 – 13:20

prezentace dílen, reflexe

 

atrium školy – všichni zúčastnění  studenti

13:20

oběd  2. skupina

 

studenti bez stravenek

13:30 – 13:45

závěrečné hodnocení  zúčastněných vyučujících

BUHv1

 

Instrukce k přihlášení

Dějepisných dílen se povinně zúčastní všichni studenti určených tříd.  Prostřednictvím Moodle si můžete vybrat mezi dílnami „humanitními“ nebo „přírodovědnými“.

A ve svém druhém bloku si vybíráte mezi jazyky či výchovnými předměty.

Akce je určena pro třídy:   V.A8, V.B8, VI.A8, VII.A8, VII.B8, III.A6, III.B6, IV.A6, IV.B6, V.A6, V.B6, I.A, I.B, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C

Dílny

1. blok

Dějepis „humanitní“

6 skupin               

150 žáků

 

Dějepis „přírodovědný“

5

125

 

Vv        

2                              

50

 

HV

3

75

 

TV

1

25

 

Angličtina

3

75

 

Němčina

1

25

 

Španělština

1

25

Celkem

 

22

550

2. blok (totéž)

Dějepis „humanitní“

6 skupin               

150 žáků

 

Dějepis „přírodovědný“

5

125

 

Vv        

2                              

50

 

HV

3

75

 

TV

1

25

 

Angličtina

3

75

 

Němčina

1

25

 

Španělština

1

25

Celkem

 

22

550