ADAPTAČNÍ KURZY

V prvních zářijových týdnech se na naší škole konaly adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků všech typů studia. Účelem adaptačního kurzu je usnadnit žákům přechod ze základní školy na gymnázium, dát příležitost seznámit se navzájem a s třídním učitelem, nastartovat tvorbu dobrého a spolupracujícího třídního kolektivu.