Plánované akce - listopad 2018

Termín  Aktivita Zodpovídá
1. 11. Překladatelská soutěž ve spolupráci s FF UP, AJ  -  4. - 6. v. h., začátek v 10.50, AUM Org: Mád
2. 11. Překladatelská soutěž ve spolupráci s FF UP, N, Š, F, R, 4. – 6. v. h., začátek 10:50, AUM, BUM  Org: Fuka, Kná, Zatj, Heř
6. 11. Bowlingový turnaj škol – vyhlášení výsledků družstev a soutěž postupujících jednotlivců, Olomouc – Šantovka, 8:00 – 14:00 PD: Chrj
7. 11. Třídní schůzky (plenární) Všichni ped. prac.
8. 11. To nejlepší z Československa (výstava ke 100. výročí republiky), PSD 11, 11:50 – 13:30  PD: Hav
12. 11. Promítání filmu Případ dr. Horáková, 10:00 – 11:30, (určeno pro sem. ZSV, ekonomický, dějepisný) Org: Vac
14. 11. Školní kolo Astronomické olympiády kategorií AB, CD, EF a GH; 14:00 – 15:30, AUP1,2,3.   Org: Rich, Kří
14. 11. Školní kolo České lingvistické olympiády, BUHV 1, začátek 14:00 PD: Ves
19. 11. Zkroť jazyk – lingvistická analýza textu (UPOL), I. B, 13:05 – 14:45 PD: Hav
20. 11. Seminář Zkroť jazyk (UP), V.A6, 14:00 – 15:30, 4.A6  PD: Men
20. 11. Netradiční sportovní hry s frisbee – kurz agentury Descartes, 11:00 – 14:15                    BKTV
21.– 22. 11. Scholaris – výstava oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Poha
21. – 22. 11 Finále XXVII. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií PD: Ada
27. 11. Seminář Zkroť jazyk – lingvistická analýza textu (UPOL), I.A, 8:00 – 9:40, 1.A PD: Fuka (1. v. h.) a Navl, Nez (2.v. h.)