Zalesňování Jeseníků

Akce probíhá pod záštitou ekologické organizace PAGOPAGO. Za GH jsou koordinátory Mgr. Hana Zárubová a Mgr. F. Brauner, u kterých můžete zjistit bližší informace.

Přihlášky do 8. 10. u organizátorů z GH

Odjezd:
vlakem 8:33 z Ol

Program:
4 km pěšky na místo, kde budeme pracovat a 4 km zpět k vlaku

S sebou: 
oblečení do lesa, nepromokavé oblečení, jídlo, pití, průkazku zdravotní pojišťovny, doklady, hygienické potřeby, peníze na jízdné