VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Ve výsledkových listinách byly zohledněny výsledky náhradních termínů.


Z uchazečů, kterým bylo vydáno rozhodnutí o přijetí, se vzdal práva být přijat za žáka Gymnázia, Olomouc-Hejčín (dle § 60g odst. 6 a 7 školského zákona) takový počet uchazečů, který umožňuje změnit původně vydané rozhodnutí o nepřijetí a vydat nové rozhodnutí o přijetí.

Změnu rozhodnutí si vyzvedněte osobně na sekretariátu školy v pátek 17. 5. 2019 od 1230 - 1530 a v pondělí 20. 5. 2019 od 800 - 1200 . V opačném případě bude změna rozhodnutí zaslána poštou na korespondenční adresu zákonného zástupce. 


Informace pro přijaté žáky

Informace pro nepřijaté žáky


Výsledkové listiny jednotlivých oborů (zveřejněny 29. 4. 2019):

7941K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

7943K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté studium)

7941K/81 Gymnázium (osmileté studium)


 Formulář k podání odvolání ke stažení ve formátu pdfRozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout ve škole 30. 4. 2019 do 12h. Poté budou odeslány poštou na kontaktní adresy zákonných zástupců uvedených v přihláškách.


Úřední hodiny pro podání zápisového lístku nebo odvolání proti nepřijetí:

800 - 1200 

1230 - 1500 

tel.: 585 711 113