Informace pro zákonné zástupce uchazečů

Přijímací řízení bylo ukončeno.

  

Obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

K 31. 7. 2020 je evidováno 30 zápisových lístků, kapacita je naplněna.  

 

Obor vzdělání: 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

K 31. 7. 2020 je evidováno 84 zápisových lístků, kapacita je naplněna.  

 

Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

K 31. 7. 2020 je evidováno 56 zápisových lístků, kapacita je naplněna.