Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat 7. prosince 2019 od 9.00 - 12.00 v areálu školy na adrese Tomkova 45.  

Stručný program:

9:00                     zahájení DOD

9:30                     1. Informační beseda se zájemci o studium - učebna BUHV1

11:00                   2. Informační beseda se zájemci o studium - učebna BUHV1

12:00                   ukončení DOD

Během celého dopoledního programu budou probíhat aktivity žáků, besedy s vedením školy a můžete si prohlédnout prezentace jednotlivých předmětových komisí.

Budeme velmi rádi, pokud naše pozvání přijmete a navštívíte naši školu.

Informační leták

strana č.1

strana č.2

                                                                                                                                                                                                 PhDr. Karel Goš