Projektový den Sametové bourání

Studenti naší školy sametově bourali totalitu.

V tomto roce si připomínáme výročí událostí z listopadu 1989, výročí sametové revoluce.

15. května jsme uspořádali na naší škole tematický den, ve kterém jsme chtěli přiblížit  žákům nižších ročníků osmiletého a šestiletého typu studia dobu před touto významnou společenskou změnou, život v 70. a 80. letech, a také atmosféru těch listopadových dní před třiceti lety. Neměli jsme ambici prožít s nimi neprožitelné, ale přitažlivou formou upozornit na život v totalitě.

Vnímání rozdílů mezi totalitou a demokracií, odpovědi na otázky, zda jsou svoboda a demokracie stálou hodnotou a zda o ně můžeme přijít, to byl stěžejní cíl, který jsme si stanovili, a myslím, že i splnili.

Připravované aktivity jsme postavili na vzpomínkách pamětníků v přesvědčení, že zážitky a pocity starších členů rodiny z doby před více než třiceti lety, jejich zkušenosti, o kterých se mnohdy doma ani nemluví, jsou tou nejlepší cestou, jak dnešní dospívající generaci zaujmout a dospět s ní k  zamyšlení nad rysy společnosti, ve které žili její blízcí.

Tematický den probíhal ve dvou typech dílen. V dějepisné dílně žáci sdíleli různými způsoby (komiks, živý obraz, dobová reportáž či interview…) své poznatky z rozhovorů s pamětníky. Naší snahou bylo, aby si uvědomili hodnotu svobody a rovných příležitostí, aby se současně učili formulovat své názory, vyjádřit své postoje, naslouchat druhým.

V přestávce mezi bloky jsme postavili kolem školy jeden ze symbolů listopadu 1989 -  zeď z papírových krabic popsaných dobovými hesly a pokreslených nejrůznějšími obrázky.

V dílně anglické kolegové aplikovali metodu integrace výuky cizího jazyka a obsahu jiných vzdělávacích předmětů. Inspirovali studenty charakterem konstruktivní a nenásilné změny v rámci událostí roku 1989 k projektové tvorbě (poster – plakát), v níž se anglicky vyjadřovali, jak by mohli přispět ke zlepšení života ve své komunitě.

Po skončení obou bloků dílen žáci s nesmírným nasazením pracně postavenou zeď sametově zbourali.

Jan Dvorský, Silva Sýkorová, Hana Mádrová, Jiří Glos