Informace k plánovaným zájezdům a výměnným pobytům

V důsledku Mimořádného opatření MZ ČR vedení školy a garanti jednotlivých zájezdů jednají

s cestovními kancelářemi a posunutí termínu konání zájezdů a výměnných pobytů.