ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PCR TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Ve spolupráci s Olomouckým krajem bude na Gymnáziu, Olomouc – Hejčín v pondělí 14. 2. 2022 probíhat PCR testování žáků školy

S účinností ode dne 31. 1.  2022 mají nově výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dnů.

Testování proběhne podle rozpisu od 7:40 – 8:00 hod. Prosíme žáky a zákonné zástupce, aby přizpůsobili svůj ranní časový harmonogram tak, aby žáci byli ve třídách nejpozději v 7:40 hod.

Pro testování budou využity testovací sady GARGTEST (https://www.gargtest.com/). Jedná se o neinvazivní testovací sadu.

Postup testování:

  1. V pondělí v 7:40 hod obdrží všichni žáci ve třídách testovací sadu.
  2. Podle instrukcí dozorujícího pedagogického pracovníka se žáci zaregistrují na adrese https://www.skolybezcovidu.cz/ otevřou položku registrace žádanky a vyplní všechny údaje a odešlou registraci. K registraci využijí žáci ve třídách své mobilní telefony. Pokud mobilní telefon nemají, odešle je dozorující pedagog z budov A a B do učebny AUM, kde provedou registraci i odběr. Žáci z budovy C, kteří podléhají testování a nebudou mít s sebou mobilní telefony, budou v 8:00 převedeni na budovu A do učebny AUM, kde provedou registraci a test. Po ukončení testu, budou opět převedeni na budovu C.
  3. Žáci ve třídách provedou odběr pomocí samoodběrové neinvazivní sady GARGTEST.
  4. Žáci následně odevzdají vzorek zabalený v přiloženém igelitovém sáčku dozorujícímu pedagogickému pracovníkovi.
  5. Všechny vzorky budou zaslány do laboratoře k vyhodnocení.
  6. Po odebrání vzorku obvykle v podvečer téhož dne přijde výsledek testu formou SMS na číslo, které žák uvedl v registračním formuláři v bodě 2. 

Vzhledem k tomu, že na naší škole probíhá testování pomocí PCR testů, budou všichni žáci testováni pouze jednou týdně.

Pokud žák v čase testování třídy bude nepřítomen ve škole, podrobí se screeningovému testování ihned to příchodu do školy. Testování se bude realizovat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv.  rychlé antigenní testy – RAT).

Rozpis testování: