Screeningové testování žáků

Screeningové testování žáků Gymnázia, Olomouc - Hejčín bude probíhat na základě mimořádného opatření MZd. Preventivní screeningové testování se týká žáků, kteří nejsou  očkováni, popř. byli vakcinováni v posledních 14 dnech, neprodělali COVID 19 v posledních 180 dnech, neprošli testováním na COVID 19 ve zdravotnickém zařízení (PCR test musí být proveden nejpozději 72 hodin před školním testováním).

Testování žáků proběhne  29. 11. 2021 a dále  6. 12. 2021 vždy od 7:40 – 8:00.  Žádáme žáky, aby v případě povinnosti podstoupit testování,  byli přítomni v učebně nejpozději 7:40. Pokud žák bude nepřítomen ve škole v čase testování třídy, podrobí se screeningovému testování ihned to příchodu do školy. Testování se bude realizovat neinvazivními  antigenními  testy  pro  samoodběr  (tzv.  rychlé  antigenní  testy  – RAT). Návod  k testování  je k dispozici na internetu na stránce https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

Rozpis učeben, ve kterých proběhne testování: