ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

History - Dějepis

History - Dějepis

Dějepis není muzejní sbírkou dat nebo pracně nazpaměť naučenou básničkou. Učíme v souvislostech. Zajímají nás především moderní dějiny a jejich interpretace. Žáci uvažují o příčinách a následcích historických událostí.

K tomu nám slouží učební materiály v angličtině i češtině ušité na míru našimi učiteli pro žáky anglické sekce. Pracujeme s dobovými dokumenty, srovnáváme, interpretujeme, vytváříme a ověřujeme hypotézy. Rozvíjíme čtenářskou, ale hlavně občanskou gramotnost. Třešničkou na dortu je procvičení angličtiny, schopnosti vyjádřit a obhájit své myšlenky v cizím jazyce.

History is not a museum collection of dates or a memorised poem. We teach in context. We are particularly interested in modern history and its interpretation. Pupils consider the causes and consequences of historical events.

To do this, we provide teaching materials in English and Czech, tailor-made by our teachers for the pupils of the English Section. We work with period documents, compare, interpret, create and verify hypotheses. We develop literacy, but mainly civic literacy. The icing on the cake is the practice of English, the ability to express and defend your thoughts in a foreign language.