Anglický jazyk pro 8leté a 4leté studium

NOVINKY V SEMINÁŘÍCH
Jako jediné gymnázium v ČR nabízíme seminář CPE - Proficiency zaměřený na nejvyšší úroveň angličtiny C2. Novinkou je i jednoletý seminář CAE - Fast Track.

Vítejte na stránkách předmětové komise anglického jazyka na gymnáziu Olomouc-Hejčín

  • Naše komise je díky nejvyšší hodinové dotaci jedna z nejpočetnějších na Gymnáziu Hejčín
  • Tvoří ji 19 českých učitelů a 2 lektoři z Velké Británie a USA
  • Výuka probíhá ve skupinách obvykle s 15-17 studenty, rozdělených na základě vědomostního testu.
  • Důraz je kladen na aktivní zvládnutí jazyka, a to jak v mluvené, tak i psané podobě.
  • Pro studenty je k dispozici anglická knihovna, knihy jsou k dispozici ve všech typech obtížnosti
  • Každoročně organizujeme zájezd do Velké Británie s výukou angličtiny
  • Výstupní jazyková úroveň na čtyřletém gymnáziu je B2, na osmiletém C1
  • Nejlepší žáci obou typů studia dosahují jazykové úrovně C2, což je již téměř úroveň rodilého mluvčího.

Copyright (c) 2020/2021 Předmětová komise anglického jazyka na gymnáziu Olomouc-Hejčín
Máte-li jakýkoli dotaz či připomínku, neváhejte a kontaktujte správce těchto stránek, kterým je Mgr. Jakub Knápek, e-mail: knapek@gytool.cz.