Aktuality

Výstava: Jiří Doležel: Češi v Americe – exil/emigrace 1938/9 – 1948 – 1968

7. 11. 2019 – 7. 12. 2019

Odcházíte. Necháváte za sebou své jistoty: rodiče, děti, přátele, práci, domy, kariéru… Co vás čeká? Jak a kde přejdete státní hranici? Kdo vás převede? Co si s sebou vezmete? Řeknete o svém odchodu známým, rodičům? Ujme se vás někdo?  Pomůže? Co budete dělat?  Kam půjdete?  Která země vás přijme? Jak dlouho budete čekat v uprchlických táborech? Na co se můžete spolehnout? Jaké máte představy o svém životě v neznámé zemi? Otázky, které se určitě honily hlavou pamětníkům portrétovaným na výstavě. Oni však na ně museli najít odpovědi. Jaké byly? Vydejme se po stopách paměti útěků, hledání a nalézání nových začátků, nových životů. Jaký byl život ve svobodné, ale neznámé společnosti (v tomto případě USA)? Co jim dal a vzal odchod do nejistoty?

 

S pomocí pracovních listů se v hodinách dějepisu seznamujeme s inspirujícími příběhy emigrantů, kteří nejen utíkali, ale mnohdy se po roce 1989 vraceli, aby pomáhali při obnově demokracie. Znáte podobný příběh ze svého okolí, rodiny, přátel? Seznamte s ním spolužáky, zpracujte jej. Pomozte nenechat upadnout v zapomenutí naši nedávnou minulost.

         

    

_____________________________________________________________________________________________________________________________

       

Ocenění vítězů XI. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY

Od roku 2000 mají studenti středních škol České republiky možnost zapojit se do soutěže Eustory. V současnosti se projektu účastní již 15 evropských států.

http://www.eustory.cz/oceneni-vitezu-xi.-rocniku-souteze-eustory

V Centru PANT v Ostravě proběhlo v pátek 11. 10. 2019 slavnostní vyhlášení cen XI. ročníku EUSTORY. Ceny předal herec Ondřej Malý, režisérka Marta Nováková a předseda spolku PANT Petr Pánek. Za Ostravskou univerzitu promluvila Nina Pavelčíková. Vítězové a jejich učitelé měli možnost zúčastnit se exkurze po ostravských památkách a navštívili také Dolní oblast Vítkovic.

Výherci mají kromě ocenění v národním kole také možnost zúčastnit se některého z mezinárodních kempů, jejichž celý pobyt bude hrazen z prostředků Körberovy nadace. V České republice byl organizátorem prvních šesti ročníků soutěže Ústav pro soudobé dějiny ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu ČR a pod záštitou čestného předsedy Akademie prof. Rudolfa Zahradníka. Dosavadních ročníků se zúčastnilo na 700 studentů z více jak 150 středních škol ze všech krajů České republiky.

Student našeho gymnázia Adam Niessner obsadil 5. - 6. místo. Vypracoval pod vedením Mgr. R. Havelkové odbornou práci na zadané téma "Místo, osobnost či událost, které utvářely historii".

BLAHOPŘEJEME!

     

_________________________________________________________

Jan Flajšar ze třídy II.B8 velmi úspěšně reprezentoval naši školu v republikovém finále dějepisné olympiády.

Blahopřejeme.

_____________________________________________________________

Projektový den Sametové bourání

Studenti naší školy sametově bourali totalitu.

V tomto roce si připomínáme výročí událostí z listopadu 1989, výročí sametové revoluce.

15. května jsme uspořádali na naší škole tematický den, ve kterém jsme chtěli přiblížit  žákům nižších ročníků osmiletého a šestiletého typu studia dobu před touto významnou společenskou změnou, život v 70. a 80. letech, a také atmosféru těch listopadových dní před třiceti lety. Neměli jsme ambici prožít s nimi neprožitelné, ale přitažlivou formou upozornit na život v totalitě.

Vnímání rozdílů mezi totalitou a demokracií, odpovědi na otázky, zda jsou svoboda a demokracie stálou hodnotou a zda o ně můžeme přijít, to byl stěžejní cíl, který jsme si stanovili, a myslím, že i splnili.

Připravované aktivity jsme postavili na vzpomínkách pamětníků v přesvědčení, že zážitky a pocity starších členů rodiny z doby před více než třiceti lety, jejich zkušenosti, o kterých se mnohdy doma ani nemluví, jsou tou nejlepší cestou, jak dnešní dospívající generaci zaujmout a dospět s ní k  zamyšlení nad rysy společnosti, ve které žili její blízcí.

Tematický den probíhal ve dvou typech dílen. V dějepisné dílně žáci sdíleli různými způsoby (komiks, živý obraz, dobová reportáž či interview…) své poznatky z rozhovorů s pamětníky. Naší snahou bylo, aby si uvědomili hodnotu svobody a rovných příležitostí, aby se současně učili formulovat své názory, vyjádřit své postoje, naslouchat druhým.

V přestávce mezi bloky jsme postavili kolem školy jeden ze symbolů listopadu 1989 -  zeď z papírových krabic popsaných dobovými hesly a pokreslených nejrůznějšími obrázky.

V dílně anglické kolegové aplikovali metodu integrace výuky cizího jazyka a obsahu jiných vzdělávacích předmětů. Inspirovali studenty charakterem konstruktivní a nenásilné změny v rámci událostí roku 1989 k projektové tvorbě (poster – plakát), v níž se anglicky vyjadřovali, jak by mohli přispět ke zlepšení života ve své komunitě.

Po skončení obou bloků dílen žáci s nesmírným nasazením pracně postavenou zeď sametově zbourali.

Jan Dvorský, Silva Sýkorová, Hana Mádrová, Jiří Glos

________________________________________________________________________________________________________________________________

Citát

Historie nás učí, že lidé a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti.
Abba Eban