Studijní informace

Osmileté studium

Klasické chronologické pojetí výuky dějepisu (od pravěku k nejnovějším dějinám) probíhá ve dvou cyklech (prima - kvarta a kvinta - septima). V sedmém nebo osmém ročníku studia možnost volby dějepisného semináře určeného především pro maturující z dějepisu. 
Maturitni témata - osmileté studium


Šestileté studium


První a druhý ročník - dokončení cyklu započatého žáky na základních školách. Třetí - pátý ročník - od pravěku k nejnovějším dějinám. Světové dějiny vyučovány v angličtině. V pátém nebo šestém ročníku studia možnost volby dějepisného semináře (opět světové dějiny v angličtině, české dějiny v češtině - podobně dvojjazyčně probíhá i maturita z dějepisu).
Maturitní témata - šestileté studium


Čtyřleté studium

První až třetí ročník - od pravěku k nejnovějším dějinám. Třetí nebo čtvrtý ročník - možnost volby dějepisného semináře určeného především pro maturující z dějepisu.


Hodinové dotace: v osmiletém, šestiletém a čtyřletém studiu - po dvou hodinách týdně. 
Předmaturitní a maturitní ročník - seminář 2 hodiny týdně.Bližší informace o studiu najdete ve Školním vzdělávacím programu Gymnázia Olomouc-Hejčín