Odkazy

O dějinách a dějepise

www.dejepis.com

http://antika.avonet.cz/index.php?ID=2177

www.e-stredovek.cz

www.abchistory.cz

www.heraldica.cz

www.hrady.cz

www.pametihodnosti.cz

http://www.soupispamatek.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=kcz&logout=1&language=2&ski

www.husitstvi.cz

www.fronta.cz

www.druha.svetova.cz

www.druhasvetova.sk

www.holocaust.cz

www.totalita.cz

http://www.postkomunismus.cz/

Ústav pamäti národa (Slovensko)
http://www.upn.gov.sk/

Informační a vzdělávací web pro studenty i učitele
http://www.moderni-dejiny.cz/

Příběhy 20. století (orální historie)
http://www.postbellum.cz/

Konfederace politických vězňů
http://www.kpv-cr.cz/

http://www.pametnaroda.cz/

Příběhy komunistického bezpráví
http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=117

Československé dokumentační středisko
http://www.csds.cz/cs/index.html

Archiv bezpečnostních složek
http://www.abscr.cz/

Toulky českou minulostí (také MP3 verze)
http://www.rozhlas.cz/toulky/portal/

Národní muzeum v Praze
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/

Moravské zemské muzeum Brno
www.mzm.cz

Židovské muzeum v Praze
www.jewishmuseum.cz

Památník Terezín
www.pamatnik-terezin.cz

Památník Lidice
http://www.lidice-memorial.cz/

Vojenský historický ústav
http://www.vhu.cz/

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky
www.usd.cas.cz

Ústav pro studium totalitních režimů
www.ustrcr.cz

Vzdělávací plán výuky moderních dějin (Tváří v tvář historii)
www.tvarivtvar.czAnglická sekce

http://www.britannia.com/history/

Encyclopedia Britannica
http://info.britannica.co.uk/subjects.php?cat=History&jlnk=lsl1020

BBC History
http://www.bbc.co.uk/history/

http://www.british-history.ac.uk/

British Library
http://www.bl.ukhttp://www.coldwar.org/

Imperial War Museum
http://www.iwm.org.uk/

Archív Hoover Institution
http://www.hoover.org/hila/

The Cold War Museum USA
http://www.coldwar.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States

http://americanhistory.about.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_world

http://www.digitalhistory.uh.edu/database/hyper_titles.cfm

http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/main.html

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Sweden


O dějinách Olomouce a okolí

Dějiny Olomouce
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Olomouce

Vlastivědné muzeum Olomouc
www.vmo.cz

Muzeum umění Olomouc
www.olmuart.cz

Katedra historie Filozofické fakulty UP Olomouc
www.historie.upol.cz

Bastionová pevnost Olomouc
www.PEVNOSTOLOMOUC.wbs.cz

Muzeum olomoucké pevnosti
www.pevnostolomouc.cz

Olomoucké forty
www.forty.cz

Olomoucký kraj - památky
www.olomoucky-kraj.com

Lidová architektura střední Moravy
www.lidova-architektura.cz/B-regiony/stredni-morava/stredomoravsky-region-uvod.htm

Digitální knihovna historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci
http://dig.vkol.cz/Časopisy

Historický obzor
http://obzor.hyperlink.cz/ho.htm

Dějiny a současnost
www.dejiny.nln.cz 

Soudobé dějiny
http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/casopis-soudobe-dejiny 

Živá historie
http://www.epublishing.cz/ziva-historie 

http://www.bbchistorymagazine.com/Default.asp?bhcp=1

http://www.historynet.com/