ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktivity

Kromě běžné výuky hudební výchovy v příslušných ročnících studia nabízíme Seminář z hudební výchovy pro poslední ročník studia, Pěvecký sbor Gymnázia Olomouc-Hejčín, Lidovou muziku Hejčíňan, Letní kino, klub Hudba a divadlo za školou a samozřejmě také zajímavé akce různého druhu v rámci výuky.

1. Pěvecký sbor Gymnázia Olomouc-Hejčín - kroužek
Patří mezi nejstarší zájmové útvary na naší škole. Byl založen v roce 1994 a na svém kontě má několik projektů, které svojí kvalitou daleko přesahují hranice města. Do olomoucké historie se zapsalo uvedení muzikálů Jesus Christ Superstar, Hair a také představení Pavla Helebranda na Svatém Kopečku ve spolupráci s muzikou Hradišťan a Collegiem vocale pod názvem Evangelium podle houslí. V letošním roce už proběhl koncert Carmina Burana Carla Orffa.
Sbormistryně: PaedDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

2. Lidová muzika HEJČÍŇAN - kroužek
Hejčínská muzika se v loňském školním roce ustálila na jedenácti členech, kteří hrají na housle, flétny, basu a zpívají. Primáš muziky Kristián Heřman (nyní sedmý ročník osmiletého studia) spolu s vedoucím Mgr. Martinem Stáncem nacvičili s kapelou opět několik nových písní a rozšířili repertoár na cca 2 hodiny hraní.
O muzicírování i koncerty letos není nouze a to zejména díky hudebně-divadelnímu představení Zbojnická balada, které Hejčíňan nastudoval společně s Pěveckým sborem gymnázia. Kromě šesti repríz Balady koncertoval Hejčíňan jako host Festivalu uměleckých souborů olomouckých základních škol v Redutě, vítal svou hudbou občánky na radnici, vystoupil ve škole s vánočním programem, oživil hejčínský masopust a zahrál např. na Povelských slavnostech nebo v hanáckém skanzenu v Příkazech na Dětském dni.
Nutno podotknout, že pestrá sezóna s pravidelným týdenním zkoušením přináší své ovoce: muzikanti hudebně i technicky vyzrávají, přestávají se bát, začínají hudebně komunikovat a pomalu se zbavují pultů a not. Je to důležité, protože teď po prázdninách začínají předávat zkušenosti novým členům Hejčíňanu z nižších ročníků, kteří k nám letos poprvé přišli zaklepat na dveře sami!
Vedoucí: Mgr. Martin Stánec

3. Seminář z hudební výchovy - seminář pro poslední ročník všech typů studia 
Obsahem semináře je získání přehledu vývoje hudebního umění od pravěku až po současnou moderní hudbu, prohloubení znalostí hudební nauky a praktických pěveckých i instrumentálnních dovedností. V rámci semináře probíhají pravidelné konzultace nad maturitními pracemi z hudební výchovy. 
Seminář je určen žákům, kteří chtějí maturovat z hudební výchovy, a budoucím studentům muzikologie a dalších hudebních a uměleckých oborů na všech typech vyšších odborných a vysokých škol.
V letošním školním roce se seminář otevřel, a připravuje naše žáky na maturitní zkoušku z HV.