Informatika a výpočetní technika

Informatika jako počítačová věda je specializovanou součástí obecné informatiky, kdy ke zpracování informací se používá výpočetní technika. Studuje výpočetní a informační procesy z hlediska hardwaru i softwaru.

S rozvojem informačních technologií neustále vzrůstá potřeba člověka orientovat se v této problematice a být schopen aplikovat získané poznatky v praxi.


"Informatika se nezabývá počítači o nic více než astronomie dalekohledy."
 Edsger Dijkstra, informatik