Matematika

Vítejte na našich stránkách věnovaných výuce matematiky!

MatematikaMatematika (z řeckého mathematikós = milující poznání, ze základu máthema = věda, vědění poznání) je věda zabývající se kvantitativními vztahy, obecnými strukturami a prostorovými formami reálného světa. Současný matematik Phillip A. Griffith zdůrazňuje: Matematiku můžeme popsat jako pátrání po strukturách a pravidelnostech, které uspořádávají a zjednodušují svět.

Matematika = umění počítat, umění vidět, umění dokazovat, umění sestrojovat, umění abstrahovat. Rozumět znamená chápat souvislosti, umět formulovat otázky a problémy a řešit je, umět aplikovat teorii. Již v roce 1921 Karel Čapek napsal: "Umět, to je dočasné, ale rozumět, to je trvalé obohacení ducha..."
M. Hejný, F. Kuřina

Čísla vyjadřují bezpečí. Početním vyjádřením reálných skutečností jsme objevili tajemství struktury vesmíru a dějů, které v něm probíhají. Ze záhadného důvodu se matematika osvědčila jako spolehlivý průvodce světem, v němž žijeme a jehož jsme součástí. Matematika nikdy neselhává a následkem toho jsme v pokušení položit rovnítko mezi porozumění světu a jeho matematickým vyjádřením...
J. D. Barrow, Pí na nebesích