Výtvarná výchova

Proč je umění důležité pro život člověka?

Motto:

„Když něčemu věnujete patřičnou pozornost, může se
z každé činnosti stát okno do vesmíru a dveře k porozumění.“

Robert Fulghum