ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality

V krajském kole mezinárodní právnické soutěže Moot court 2023 konaném 24.4.2023 na Právnické fakultě UPOL zvítězili ve své kategorii studenti třídy II.B4 Lukáš Skladaný a Daniel Princ a postoupili do mezinárodního kola, kde obsadili skvělé druhé místo. Oběma vítězům gratulujeme!

19. a 20. 6. 2023 v rámci ZSV absolvovali žáci II.AB6 procházku plnou příkladů a ukázek problémů, které přináší život ve městě. Zaměření na archtekturu, zeleň, dopravu a městskou zástavbu.

Dne 15. června navštívila naši školu cestovatelka Lenka Hrabalová. Žáci 4 skupin předmaturitních seminářů měli možnost dozvědět se velmi poutavou formou řadu zajímavostí o Íránu. Přednáška byla doplněna o spoustu zajímavých fotografií, vyprávění zážitků z cest a odpovědi na zvídavé dotazy.

10.5.2023 naše předmětová komise ve spolupráci s PK dějepisu a dalšími uskutečnila pro žáky vyššího gymnázia tématický den "MOSTY ZNÁM". Program byl věnován zajímavým okamžikům dějina a v nich především významným postavám historie i současnosti, které zaměřily svou činnost na "spojování lidí a boutání zdí". Pestrý interaktivní program zaznamenal velký ohlas a pozitivní odezvu. Účastníci nejvíc hodnotili interaktivní, pestrou a nápaditou formu výuky a možnost poznat nové spolužáky a učitele.

27.4.2023 návštěva žáků předmaturitních seminářů na židovské obci v Olomouci v rámci výuky o světových náboženstvích.

29. března a 11. dubna se skupiny předmaturitního semináře PSVS 21 a11 zúčastnily výukových exkurzí na téma liturgický prostor přímo v sakrálním prostoru kostela Panny Marie Sněžné.

21.3.2023 se studenti MLAT a španělská skupina V.A8 zúčastnlii celodenní exkurzi do Prahy na téma Románská stopa v dějinách a architektuře Prahy. Navštívili jsme krásné prostory Břevnovského kláštera, Bílou horu a památná místa na Pražském hradě a Malé Straně.

Může si člověk splnit životní sen? A je schopen udělat něco, co otevře lidská srdce? 8.3.2023 měli naši studenti předmaturitních ročníků možnost doplnit svůj přehled o psychologii i o hluboký zážitek při projekci věnované problematice osobnosti.

1.2. 2023 se skupina 25 studentů III.AB4 a V.A6 zúčastnila exkurze ke Krajskému soudu v Olomouci. Po návštěvě odvolacího líčení se nám soudci  krajského soudu věnovali při besedě věnované otázkám trestního práva a umožnili nám prohlédnout si i soudní budovu. Děkujeme

Ve školním kole latinské olympiády Certamen Latinum konaném 7.2.2023 se na první příčce umístily se shodným počtem bodů Nela Klímová z VIII.A8 a Adéla Mrázková z VI.A6. Gratulujeme!

Veliký úspěch!!! V celostátním kole filozofické soutěže Nebojme se myslet zvítězila Ronja Drahanská ze třídy VI.A6. Gratulujeme!!!

Na přelomu roku se početná skupina našich studentů pod vedením paní profesorky Kalandrové zúčastnila filozofické soutěže Nebojme se myslet, kterou pořádá katedra filozofie na FF UP v Olomouci.

Během předvánoční hodiny v rámci semináře latiny naši studenti latiny absolvovali v centru adventně vyzdobené Olomouce první část projektu: Latinské epigrafické památky v Olomouci.

Studentské volby simulující prezidentskou volbu plánovanou na počátek roku 2023 se na naší škole uskutečnily ve dnech 12. a 13.12.2022. Vzbudily velký zájem, volební účast byla přes 80%. Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací.

 

Ve dnech 23. a 24.11.2022 se naši studenti a učitelé zúčastnili Mikulášské sbírky potravinové pomoci pro Maltézskou pomoc. Nasbírali jsme deset beden nejrůznějších dárků. Všem dárcům děkujeme.

23.11. absolvovala v rámci předmaturitního semináře skupina PSVS 11 workshop a besedu Pojistka demokracie s Markem Zelenkou

22.11. se zájemci z řad předmaturitních a maturitních ročníků zúčastnili dalšího ročníku Příběhů bezpráví. Po projekci filmu následovala beseda s novinářem J. Spurným.

15.11. a 16. 11.  proběhl 4. ročník projektu pro SVS Studenti mezi hroby, který doplňue učivo psychologie. Zúčastnily se dvě skupiny předmaturitního semináře, které na hřbitově v Neředíně absolvovaly program věnovaný i památce významných osobností, zároveň absolvovaly netradiční interaktivní vstup do oboru psychologie osobnosti.

1.11. se studenti předmaturitního semináře PSVS 21 zúčastnili prezentace dobrovolnických programů Maltézské pomoci. Tentokrát jsme se dověděli zvlášť i o dobrovolnickém programu doprovázení rodin a studenti si vyzkoušeli návrh programu zaměřeného na klienty různých skupin.

Naši sekundáni ze tříd II.AB6 měli 17.a 18.10. možnost v rámci ZSV besedovat s komisařem PČR Bc. Markem Váňou o tématu trestní odpovědnosti mladistvých, právu a morálce. Beseda se setkala se značným ohlasem.

11.10.2022 v rámci semináře PSVS 21 proběhla prezentace a beseda našich studentů s vyučující Právnické fakulty UPOL paní Lucií Tungul na téma humanitární problémy a dopady klimatických změn zejména se zaměřením na oblast předního východu. V rámci programu jsme se dověděli i řadu zajímavostí o přístupu k výzkumu a výuce na VŠ v Turecku a USA.

15.9.2022 měli studenti předmaturitních seminářů možnost diskutovat o možnostech a podmínkách studia psychologie na VŠ se studentkou FF UPOL a naší úspěšnou absolventkou Hanou Spěvákovou. Řada našich studentů o psychologii uvažuje jako o svém budoucím oboru, proto se beseda setkala se skvělým ohlasem.

9.5. se v rámci výuky ZSV žáci II.A6 zúčastnili miniexkurze zaměřené na lokální situaci a život v Hejčíně a přilehlých městských čtvrtích. Přímo v terénu měli naši studenti možnost vidět ukázky nakládání s veřejným prostorem, nesourodé architektury, péče o zelené plochy a další.

28.4. se skupina deseti budoucích studentů latiny s Mgr. Ondrákem zúčastnila v Praze IX. ročníku celostátní vzdělávací a popularizační přehlídky DEN LATINY. Na FF UK Praha si studenti měli možnost sami sestavit program z vybraných přednášek a workshopů. O akci byl obrovský zájem, účastnilo se asi 500 studentů se svými učiteli z celé ČR. Program se setkal s velmi dobrou odezvou.

26.4. se 27 studentů ZSV a PSVS pod vedením Mgr. Ondráka a Mgr. Kalandrové zůčastnilo exkurze SALON REPUBLIKY do Hradce Králové. Během příjemné procházky centrem tohoto elegantního města měli naši žáci možnost seznámit se s řadou moderních i starých památek architektury, poznat dílo J. Kotěry, J. Gočára, B. Slámy a dalších významných osobností. Součástí programu byl i výstup na Bílou věž a návštěva interaktivní výstavy Cesta města v hradeckém Kotěrově muzeu.

29.3. se žáci latinského maturitního semináře pod vedením Mgr. Ondráka zúčastnili závěrečné exkurze do Šternberka. Absolvovali procházku zaměřenou na lokální památky města a latinské nápisy a ve druhé části pak návštěvu augustiniánského kláštera a kostela P. Marie a hradního exterieru. Tímto praktickým cvičením se tak příjemným způsobem uzavřel kurs latiny.

Ve spolupráci s VOŠ Caritas Olomouc se dne 8.12. pro skupinu MSVS 21 konal workshop věnovaný programům humanitární pomoci. Děkujeme za velmi zajímavé interaktivní uvedení do problematiky humanitární práce

24.11. se studenti předmaturitního semináře a zájemci z řad maturantů zúčastnili prezentace dobrovolnických programů Maltézské pomoci.

23.11. se zájemci z řad předmaturitních a maturitních ročníků mohli zúčastnit online přednášky věnované situaci žen a škol v Afgánistánu. Program byl velmi autentickým svědectvím a nabídl jedinečný vhled do poměrů v současné afgánské společnosti.

16. 11. proběhl 3. ročník projektu pro SVS Studenti mezi hroby, který doplňue učivo psychologie. Zúčastnily se dvě skupiny předmaturitního semináře, které na hřbitově v Neředíně absolvovaly program věnovaný i památce významných osobností, které jsou zde pohřbeny.

10. listopadu v 10:00 hodin na naší škole pamětník pan Reinol slavnostně otevřel výstavu Deník Ruth Meierové. Výstava dokumentuje válečné osudy židovské dívky a dVýstavu organizujeme ve spolupráci s kulturním a vzdělávacím centrem brněnské židovské obce.
Exkurze Židovské památky Brno + slíbený workshop pro zájemce z řad studentů SVS proběhla s velkým úspěchem 19.října 2021. Studenti absolvovali komponovaný celodenní program spojený i s návštěvou významných historických míst a památek Brna. Zlatým hřebem byla návštěva synagogy Agudas Achim a vily Löw Beer.
Exkurzi Po stopách Santiniho jsme tématicky rozšířili o připomínku moderních českých architektů. Tak vznikla myšlenka uspořádat exkurzi do Prahy u příležitosti 150 let moderní české architektury. Tato exkurze se konala 14.října 2021 a 41 našich žáků 2. - 4. ročníků nvštívilo zajímavá, leckdy nepříliš známá místa. Vrcholem byla velkolepá expozice v Jízdárně Pražského hradu a návštěva kubistické expozice v domě U Černé Matky Boží.

Studentské volby 2021 proběhly za velkého zájmu studentů 20. a 21.9.2021.

Konzultace v době prezenční i online výuky především pro maturanty, ale samozřejmě i pro ostatní studenty, je možné si domluvit individuálně na e-mailu: Ondrak@gytool.cz, případně chatem v MS TEAMS.

Na konzultaci je možné vysvětlit a prohloubit probíranou látku,projít maturitní téma, poradit se o literatuře, případně zapůjčit knihy z knihoven ZSV - Latina. Zájem studenta i touto formou může být zohledněn ve smyslu pokynů MŠMT a školy i při klasifikaci.

Maturanti, neváhejte a hlašte se! Lonští maturanti z jarního COVID období tuto možnost hojně využívali, což bylo znát u maturit i přijímacích zkoušek :)

Informace pro zájemce o latinský kroužek

13.12. 1. kolo Mezinárodní filosofické olympiády. Do národního kola, které se uskuteční 14.2., se probojovaly studentky předmaturitních ročníků: A. Machalová, K. Kubešová, K. Králová a M. Benešová. Napíší esej tentokrát v cizím jazyce. Dva  vítězové nár. kola budou reprezentovat  ČR v Lisabonu. Pořádá FF UP pod záštitou UNESCO - gratulujeme!
Ve čtvrtek 14.11.2019 u příležitosti výročí listopadových událostí roku 1989 byla slavnostně otevřena nová učebna a knihovna společenských věd a knihovna latinského jazyka, kterou jsme pojmenovali na počest prvního polistopadového ředitele naší školy pana PhDr. Milana Justa.
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili jako hosté příbuzní Dr. Justa i členové komise městské části Olomouc - Hejčín, kterým vděčíme za finanční dar a technickou podporu, bez nichž by instalace knihovny nebyla možná. Děkujeme!
Po otevření knihovny následoval program připomínající události 17. listopadu 89, kterého se v hudebně zúčastnily desítky žáků školy i někteří vyučující.
Děkujeme všem za spontánní účast a vytvoření příjemné atmosféry pro celou oslavu!
I v tomto školním roce plánujeme řadu besed a menších i větších exkurzí, na které jste srdečně zváni. 
Sledujte naše webové stránky!