ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality

Připravujeme:

Pro š.r. 2022/23 další exkurze zaměřené na Latinské epigrafické památky v Olomouci a okolí.

I ve školním roce 2022/23 plánujeme celodenné exkurzi ZSV a SVS zaměřenou na poznání významných osobností, historických a architektonických památek.

Plánujeme účast našich studentů latiny i na příštím ročníku Dne latiny v Praze.

V rámci ZSV a SVS připravujeme řadu besed a miniexkurzí v průběhu školního roku.

KONALO SE:

9.5. se v rámci výuky ZSV žáci II.A6 zúčastnili miniexkurze zaměřené na lokální situaci a život v Hejčíně a přilehlých městských čtvrtích. Přímo v terénu měli naši studenti možnost vidět ukázky nakládání s veřejným prostorem, nesourodé architektury, péče o zelené plochy a další.

28.4. se skupina deseti budoucích studentů latiny s Mgr. Ondrákem zúčastnila v Praze IX. ročníku celostátní vzdělávací a popularizační přehlídky DEN LATINY. Na FF UK Praha si studenti měli možnost sami sestavit program z vybraných přednášek a workshopů. O akci byl obrovský zájem, účastnilo se asi 500 studentů se svými učiteli z celé ČR. Program se setkal s velmi dobrou odezvou.

26.4. se 27 studentů ZSV a PSVS pod vedením Mgr. Ondráka a Mgr. Kalandrové zůčastnilo exkurze SALON REPUBLIKY do Hradce Králové. Během příjemné procházky centrem tohoto elegantního města měli naši žáci možnost seznámit se s řadou moderních i starých památek architektury, poznat dílo J. Kotěry, J. Gočára, B. Slámy a dalších významných osobností. Součástí programu byl i výstup na Bílou věž a návštěva interaktivní výstavy Cesta města v hradeckém Kotěrově muzeu.

29.3. se žáci latinského maturitního semináře pod vedením Mgr. Ondráka zúčastnili závěrečné exkurze do Šternberka. Absolvovali procházku zaměřenou na lokální památky města a latinské nápisy a ve druhé části pak návštěvu augustiniánského kláštera a kostela P. Marie a hradního exterieru. Tímto praktickým cvičením se tak příjemným způsobem uzavřel kurs latiny.

Ve spolupráci s VOŠ Caritas Olomouc se dne 8.12. pro skupinu MSVS 21 konal workshop věnovaný programům humanitární pomoci. Děkujeme za velmi zajímavé interaktivní uvedení do problematiky humanitární práce

24.11. se studenti předmaturitního semináře a zájemci z řad maturantů zúčastnili prezentace dobrovolnických programů Maltézské pomoci.

23.11. se zájemci z řad předmaturitních a maturitních ročníků mohli zúčastnit online přednášky věnované situaci žen a škol v Afgánistánu. Program byl velmi autentickým svědectvím a nabídl jedinečný vhled do poměrů v současné afgánské společnosti.

16. 11. proběhl 3. ročník projektu pro SVS Studenti mezi hroby, který doplňue učivo psychologie. Zúčastnily se dvě skupiny předmaturitního semináře, které na hřbitově v Neředíně absolvovaly program věnovaný i památce významných osobností, které jsou zde pohřbeny.

10. listopadu v 10:00 hodin na naší škole pamětník pan Reinol slavnostně otevřel výstavu Deník Ruth Meierové. Výstava dokumentuje válečné osudy židovské dívky a dVýstavu organizujeme ve spolupráci s kulturním a vzdělávacím centrem brněnské židovské obce.
Exkurze Židovské památky Brno + slíbený workshop pro zájemce z řad studentů SVS proběhla s velkým úspěchem 19.října 2021. Studenti absolvovali komponovaný celodenní program spojený i s návštěvou významných historických míst a památek Brna. Zlatým hřebem byla návštěva synagogy Agudas Achim a vily Löw Beer.
Exkurzi Po stopách Santiniho jsme tématicky rozšířili o připomínku moderních českých architektů. Tak vznikla myšlenka uspořádat exkurzi do Prahy u příležitosti 150 let moderní české architektury. Tato exkurze se konala 14.října 2021 a 41 našich žáků 2. - 4. ročníků nvštívilo zajímavá, leckdy nepříliš známá místa. Vrcholem byla velkolepá expozice v Jízdárně Pražského hradu a návštěva kubistické expozice v domě U Černé Matky Boží.

Studentské volby 2021 proběhly za velkého zájmu studentů 20. a 21.9.2021.

Konzultace v době prezenční i online výuky především pro maturanty, ale samozřejmě i pro ostatní studenty, je možné si domluvit individuálně na e-mailu: Ondrak@gytool.cz, případně chatem v MS TEAMS.

Na konzultaci je možné vysvětlit a prohloubit probíranou látku,projít maturitní téma, poradit se o literatuře, případně zapůjčit knihy z knihoven ZSV - Latina. Zájem studenta i touto formou může být zohledněn ve smyslu pokynů MŠMT a školy i při klasifikaci.

Maturanti, neváhejte a hlašte se! Lonští maturanti z jarního COVID období tuto možnost hojně využívali, což bylo znát u maturit i přijímacích zkoušek :)

Informace pro zájemce o latinský kroužek

13.12. 1. kolo Mezinárodní filosofické olympiády. Do národního kola, které se uskuteční 14.2., se probojovaly studentky předmaturitních ročníků: A. Machalová, K. Kubešová, K. Králová a M. Benešová. Napíší esej tentokrát v cizím jazyce. Dva  vítězové nár. kola budou reprezentovat  ČR v Lisabonu. Pořádá FF UP pod záštitou UNESCO - gratulujeme!
Ve čtvrtek 14.11.2019 u příležitosti výročí listopadových událostí roku 1989 byla slavnostně otevřena nová učebna a knihovna společenských věd a knihovna latinského jazyka, kterou jsme pojmenovali na počest prvního polistopadového ředitele naší školy pana PhDr. Milana Justa.
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili jako hosté příbuzní Dr. Justa i členové komise městské části Olomouc - Hejčín, kterým vděčíme za finanční dar a technickou podporu, bez nichž by instalace knihovny nebyla možná. Děkujeme!
Po otevření knihovny následoval program připomínající události 17. listopadu 89, kterého se v hudebně zúčastnily desítky žáků školy i někteří vyučující.
Děkujeme všem za spontánní účast a vytvoření příjemné atmosféry pro celou oslavu!
I v tomto školním roce plánujeme řadu besed a menších i větších exkurzí, na které jste srdečně zváni. 
Sledujte naše webové stránky!