Rozdělení žáků do volitelných předmětů pro příští školní rok

Schéma dělení volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017

Předmaturitní ročníky: VII.A8, III.ABC, V.AB6 (6 tříd) – 37 skupin
Kód Předmět Blok   1 Blok   2 Blok   3
B SBi   SBi2 SBi3
C SCh SCh1   SCh3
D SD SD1    
F SF   SF2 SF3
G DG DG1    
I SI SI1 SI2 SI3
K SHi SHi1    
M SM SM1 SM2  
N KN KN1   KN3
O SMa   SMa2  
P SChe SChe1 SChe2  
Q SBio   SBio2 SBio3
R KFr KFr1    
T SGe     SGe3
V SVS SVS            SVS1 SVS2 SVS3
X FCE FCE1 FCE             FCE2 FCE3
Y CAE CAE1 CAE             CAE2 CAE3           CAE4
Z SZ     SZ3
Maturitní ročníky: VIII.A8, IV.ABC, VI.AB6 (6 tříd) – 46 skupin
Kód Předmět Blok   1 Blok   2 Blok   3 Blok   4
A KA   KA2 KA3  
B SBi SBi1 SBi2 SBi3  
C SCh SCh1     SCh4
D SD SD1 SD2    
E SE   SE2 SE3 SE4
F SF   SF2 SF3 SF4
I SI SI                       SI1      
J SBC SBC1     SBC4
K SHi SHi1      
L LS   LS2   LS4
M SM SM1   SM3 SM4
N KN KN1      
O SMa   SMa2    
P SChe SChe1      
Q SBio   SBio2 SBio3  
S     SŠ3  
T SGeo     SGeo3  
U SBCa       SBCa4
V SVS SVS1   SVS3 SVS                SVS4
X FCE   FCE                 FCE2 FCE3 FCE4
Y CAE CAE1 CAE2 CAE3  
Z SZ     SZ3 SZ4