POJĎTE STUDOVAT NA MODERNÍ GYMNÁZIUM

Gymnázium Olomouc - Hejčín se letošní rok dočká zásadní modernizace.

Více informací

Gymnázium šestileté dvojjazyčné je určeno pro absolventy 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

V prvních dvou ročnících probíhá intenzívní výuka anglického jazyka, na vyšším stupni gymnázia se šest předmětů vyučuje pouze v anglickém jazyce. Na výuce se společně podílejí čeští a britští vyučující.

Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín

Spolek založený v roce 2011 za účelem sdružování hejčínských absolventů, opětovného zapojení bývalých studentů do života gymnázia a pořádání různých společenských akcí spojené s hejčínským gymnáziem.

Přejít na web

Aktuality

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Organizátoři: Mgr. Jana Chromá, Mgr. Radomil Juřík

více zde

Aktuality

Historie naživo

Beseda se ženou, která přežila gulag

více zde

Aktuality

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIA, OLOMOUC - HEJČÍN

Navazujeme spolupráci s potencionálními zaměstnavateli v olomouckém regionu.

více zde

Aktuality

HEJČÍNSKÁ APPKA

Aplikace vytvořená na platformu android. Zobrazuje změny rozvrhu Gymnázia, Olomouc - Hejčín.

více zde

Aktuality

Memoriál Petra Homoláka

3. ročník literární soutěže

více zde

Aktuality

Mimořádný úspěch žáků GH

 Třetí místo pro tým Gymnázia, Olomouc - Hejčín ve finále Dějepisné soutěži studentů gymnázií České a Slovenské republiky.

více zde

Aktuality

Dobyli jsme stratosféru!

Dne 3. 11. 2017 se na školním fotbalovém hřišti Gymnázia Olomouc-Hejčín uskutečnil jedinečný projekt Hanáckého radioklubu OK2KYJ za podpory programu SmartUp Nadace O2 – „Dobýt stratosféru“. 

více zde

Důležité

Co nás čeká

  • Plánované školní akce - únor 2018 více zde
  • Plánované školní akce - březen 2018 více zde

Úspěchy

  • VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ PRO ŽÁKY GYMNÁZIA HEJČÍN více zde
  • Úspěch v Mezinárodní matematické olympiádě 2017 více zde
  • O. Belfín uspěl v soutěži Nejaktivnější středoškolák více zde

PhDr. Karel Goš - ředitel školy

Prof. Jane Applegate Phd.

Gymnázium, Olomouc – Hejčín je otevřenou, moderní, dynamicky se rozvíjející školou, která připravuje své žáky nejen pro studium na vysoké škole, ale i pro řešení běžných problémů praktického života. Hlavní předností našich absolventů je samostatné myšlení, tvořivost a adaptabilita. O tom, že se nejedná o prázdné fráze, svědčí nejen úspěchy našich žáků, ale zejména skutečnost, že naši absolventi se ke škole většinou hrdě hlásí.

Značný efekt přináší spolupráce čtyřletého a osmiletého studia s šestiletým česko-anglickým studiem. Česká strana obohatila učební osnovy anglické sekce systematickým přístupem, anglická mimo jiné významně zkvalitnila výuku anglického jazyka na celé škole. Nadaní studenti české sekce si mohou vybírat v rámci povinně volitelných předmětů semináře vedené v anglickém jazyce, což má pro ně velký přínos zejména při účasti na mezinárodních soutěžích. Vysoká úroveň výuky jazyků, i díky rodilým mluvčím, již umožnila desítkám studentů získat stipendia na zahraničních středních školách, především v USA a ve Velké Británii. Partnerské vztahy máme s několika evropskými gymnázii ze Švýcarska, Holandska, Francie a Španělska.

Jsme partnerskou školou Univerzity Palackého v Olomouci a fakult řady univerzit nejen v rámci České republiky. O našich úspěších svědčí výsledky našich žáků v mezinárodních soutěžích.

Staňte se i vy členy Gymnázia, Olomouc – Hejčín a přijďte studovat na naši školu.