Hejčín uspěl v Talentu Olomouckého kraje

V úterý 10. listopadu proběhlo v Regionálním centru Olomouc slavnostní vyhlášení jedenáctého ročníku ocenění Talent Olomouckého kraje 2015. Žáci a studenti, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských či celostátních soutěžích a olympiádách, převzali diplomy a finanční odměnu. V hodnocení škol se Gymnázium Olomouc - Hejčín umístilo na 1. místě v přírodovědných soutěžích a na 2. místě v humanitních soutěžích
 
Zprávu o průběhu slavnostního odpoledne, kompletní výsledkové listiny a fotografie najdete na https://www.kr-olomoucky.cz/olomoucky-kraj-odmenil-talentovane-zaky-a-studenty-aktuality-4979.html. Níže uvádíme abecední seznam žáků, kteří byli za GH na ocenění nominováni. Zvýrazněni jsou žáci, kteří se ve své kategorii umístili do 5. místa a získali ocenění. Všem žákům, kteří se účastní vědomostních, uměleckých i sportovních soutěží, děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří i učitelům a rodičům, kteří jejich talent pomáhají rozvíjet.
 

Příjmení a jméno

Výčet ocenění

Antonetti Viola

3. místo v krajském kole olympiády ve francouzském jazyce

Bareš Jáchym

Čestné uznání v mezinárodním kole astronomické olympiády, 8. místo v ústředním kole   a 3. místo v krajském kole

1. místo v krajském kole matematické olympiády

2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády (následně účast v ústředním kole)

Chaloupka Václav

3. místo na mistrovství světa – kanoistika – vodní slalom – junioři

3. místo na mistrovství světa – kanoistika – vodní slalom družstev (člen družstva) –   junioři

1. místo na mistrovství ČR – kanoistika – vodní slalom – dorostenci

Curtis Robin

9. místo v ústředním kole soutěže v anglickém jazyce

1. místo v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce

Daniš Vojtěch

4. místo v ústředním kole soutěže Turnaj mladých fyziků

Dobešová Lenka

2. místo v krajském kole olympiády ve španělštině

Dostál Patrik

23. místo a čestné uznání v celosvětové soutěži Zlaté pero - francouzština

Hejl Vojtěch

45. místo v ústředním kole biologické olympiády

2. místo v krajském kole biologické olympiády

6. místo v národním kole Genius logicus

Hudeček Jan

1. místo v krajském kole soutěže Přírodovědný klokan

Janošíková Lenka

3. místo v ústředním kole SOČ – tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie

1. místo v krajském kole SOČ – tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie

Jeřábková Julia

Účast v celostátním kole soutěže Mladý Demosthenes

1. místo v krajském kole soutěže Mladý Demosthenes

Jeřábková Julia

1. místo v krajském přeboru – šachy – juniorky

Kleinová Vendula

1. místo v krajském kole SOČ – pedagogika, psychologie, sociologie a problematika   volného času

Klimková Adriana

3. místo na mistrovství Evropy - terénní triatlon – junioři (8 účastnic ze 7 zemí)

1. místo na mistrovství ČR – triatlon – junioři

1. místo v Českém poháru – triatlon – junioři

Kolářová Marika

2. místo na mistrovství ČR ve štafetě - kanoe – mladší dorostenky – členka štafety

3. místo na mistrovství ČR ve štafetě – kajak – mladší dorostenky – členka štafety

Kreuzinger Tomáš

26. místo v ústředním kole logické olympiády (před tím 3. místo v krajském kole)

3. místo v celostátní soutěži Eurorebus (před tím 3. místo v krajském kole)

1. místo v krajském kole přírodovědného klokana

Kupková Daniela

2. místo v krajském kole soutěže v anglické konverzaci

Látal Vojtěch

3. místo v krajském kole španělské olympiády

Loun Jiří

6. místo v ústředním kole astronomické olympiády

1. místo v krajském kole astronomické olympiády

Lounová Hana

Čestné uznání v mezinárodním kole astronomické olympiády

4. místo v ústředním kole astronomické olympiády (před tím 1. místo v kole krajském) –   ve vyšší věkové kategorii než kam patří

1. místo v ústředním kole (před tím 1. místo v kole krajském) astronomické olympiády

Neubert Adam

1x 1., 2x 2. a 1x 3. místo na mistrovství světa – kanoistika – junioři – klasický sjezd,   sprint, 2x hlídky

1. místo na mistrovství ČR – kanoistika – klasický sjezd - junioři

2. místo na mistrovství ČR – kanoistika – klasický sjezd - dospělí do 23 let

Nevřiva Tobiáš

Ocenění za interpretaci textu Karla Čapka v rámci krajského kola recitační soutěže   Dětská scéna (nejvyšší ocenění, konkrétní místa se neudělují)

Orálek Dominik

3. místo na mistrovství ČR – atletika – skok daleký - dorost

Paclík Matěj

2. místo v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce

Prchalová Barbora

2x 1. místo na mistrovství ČR – veslování – čtyřka bez kormidelníka – dorostenky   (členka týmu)

1. místo na 102. primátorkách – veslování – osma s kormidelníkem – dorostenky (členka   týmu)

Procházka David

1. místo v krajském kole fyzikální olympiády

Tříska Pavel

1. místo v ústředním kole soutěže v latinském jazyce

1. místo v zemském (vyšší než krajské) kole soutěže v Latinském jazyce

Turek Pavel

Bronzová medaile z mezinárodního kola matematické olympiády (104 zemí a 577 účastníků)

2. místo v ústředním kole matematické olympiády (před tím 1. místo v kole krajském)

2. místo v celostátním kole soutěže matematický klokan (před tím 1. místo v kole   krajském)

7. místo v mezinárodním kole soutěže Genius Logicus + 1. místo v celostátním kole

Vincenová Lenka

3. místo v krajském kole matematické olympiády

Zatloukalová Bára

3. místo v krajském kole chemické olympiádyHlavní menu 2/2


Světová škola