Seznam žáků budoucích 1. ročníků

Informace budou aktualizovány po uzavření přijímacího řízení na školní 2017/2018

 Třída  Třídní učitel  Dělění  Třída  Třídní učitel  Dělění
 I.A      I.B6    
 I.B      I.A8    
 I.A6      I.B8  

Příjmení a jméno Třída