VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICI ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín,  Tomkova 45 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici školní psycholožka/školní psycholog

Více informací

Gymnázium šestileté dvojjazyčné je určeno pro absolventy 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

V prvních dvou ročnících probíhá intenzívní výuka anglického jazyka, na vyšším stupni gymnázia se šest předmětů vyučuje pouze v anglickém jazyce. Na výuce se společně podílejí čeští a britští vyučující.

Asociace absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín

Spolek založený v roce 2011 za účelem sdružování hejčínských absolventů, opětovného zapojení bývalých studentů do života gymnázia a pořádání různých společenských akcí spojené s hejčínským gymnáziem.

Přejít na web

Aktuality

ROZMÍSTĚNÍ TŘÍD V UČEBNÁCH PŘI TESTOVÁNÍ

Testování žáků proběhne 14. 6. 2021 od 7:40 do 8:05.

více zde

Aktuality

Řádné volby do Školské rady

Druhé kolo řádných voleb do školské rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

více zde

Aktuality

Vánoční aukce Studentské rady

Letos proběhne tradiční VÁNOČNÍ AUKCE SRGH on-line‼

více zde

Aktuality

OCENĚNÍ PRO ŠKOLU

GYMNÁZIUM HEJČÍN MÁ PRÁVO UŽÍVAT TITUL ZELENÁ ŠKOLA

více zde

Aktuality

Hejčínské reklamní předměty

Eshop otevřen do 4. 10. 2020!

více zde

Aktuality

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIA, OLOMOUC - HEJČÍN

Navazujeme spolupráci s potencionálními zaměstnavateli v olomouckém regionu.

více zde

Důležité

Co nás čeká

Úspěchy

  • Úspěch Office Arena 2020 více zde
  • ÚSPĚCH V TALENTU OLOMOUCKÉHO KRAJE více zde
  • Vítězství v Astronomické olympiádě více zde
  • Mezinárodní fyzikální olympiáda - IPhO 2019 více zde
  • Vynikající umístění v literární soutěži více zde
  • Úspěch žáka v mezinárodní literární soutěži více zde
  • Úspěch žáků GH ve Fyzikální olympiádě více zde
  • Zlato z Pekingu více zde
  • Úspěch žáka GH v zemském kole latinské olympiády více zde
  • Úspěch v literární, historické a fotografické soutěži více zde

PhDr. Karel Goš - ředitel školy

Prof. Jane Applegate Phd.

Gymnázium, Olomouc – Hejčín je otevřenou, moderní, dynamicky se rozvíjející školou, která připravuje své žáky nejen pro studium na vysoké škole, ale i pro řešení běžných problémů praktického života. Hlavní předností našich absolventů je samostatné myšlení, tvořivost a adaptabilita. O tom, že se nejedná o prázdné fráze, svědčí nejen úspěchy našich žáků, ale zejména skutečnost, že naši absolventi se ke škole většinou hrdě hlásí.

Značný efekt přináší spolupráce čtyřletého a osmiletého studia s šestiletým česko-anglickým studiem. Česká strana obohatila učební osnovy anglické sekce systematickým přístupem, anglická mimo jiné významně zkvalitnila výuku anglického jazyka na celé škole. Nadaní studenti české sekce si mohou vybírat v rámci povinně volitelných předmětů semináře vedené v anglickém jazyce, což má pro ně velký přínos zejména při účasti na mezinárodních soutěžích. Vysoká úroveň výuky jazyků, i díky rodilým mluvčím, již umožnila desítkám studentů získat stipendia na zahraničních středních školách, především v USA a ve Velké Británii. Partnerské vztahy máme s několika evropskými gymnázii ze Švýcarska, Holandska, Francie a Španělska.

Jsme partnerskou školou Univerzity Palackého v Olomouci a fakult řady univerzit nejen v rámci České republiky. O našich úspěších svědčí výsledky našich žáků v mezinárodních soutěžích.

Staňte se i vy členy Gymnázia, Olomouc – Hejčín a přijďte studovat na naši školu.