Dobyli jsme stratosféru!

Cílem bylo vypustit studentskou meteorologickou sondu a v průběhu letu měřit parametry atmosféry.

Seminaristé fyziky Mgr. J. Kvapila meteorologickou sondu během několika odpolední vlastnoručně sestavili, další školy (Slovanské gymnázium a Gymnázium Čajkovského) připravili software a uchycení k heliovému balonu. Sonda po vypuštění začala zaznamenávat tlak a vlhkost vzduchu, vnitřní a vnější teplotu, rychlost a GPS souřadnice. Během jejího letu všichni pozorovali tyto údaje na počítači, v jaké výšce se sonda pohybuje, jakou rychlostí, zdali má nějaké potíže či překážky a nedočkavě necelé tři hodiny čekali na její očekávaný pád. Sonda po dobu svého stoupání také každou minutu pořizovala fotografie, na kterých lze vidět patrné zakřivení Země. Výsledky ukázaly, že se stoupající výškou tlak a vlhkost vzduchu klesá, zatímco teplota v určité výšce začíná opět stoupat. Sonda dosáhla výšky neuvěřitelných 32,7 kilometrů, čímž překonala naši původní metu 30 kilometrů. Žádné problémy se naštěstí nevyskytly a sonda šťastně přistála na území Slovenska. Sondu vyzvedl slovenský radioamatér Miro a druhý den ji předal p. Leo Hučínovi, místopředsedovi Hanáckého radioklubu.

Projekt se podařil a byl tak skvělou příležitostí aplikovat teorie, které se studenti učí ve škole, do praxe, na vlastní kůži si vyzkoušet vědeckou práci.