Mimořádný úspěch žáků GH

Dne 23. 11. se Dominika Korcanová, Markéta Tománková (třída V.A6) a Johan Čáp (třída VII.B8) zúčastnili Dějepisné soutěže studentů gymnázií, pořádané Gymnáziem Cheb, která je již řadu let největším setkáním středoškolských studentů České republiky a Slovenska.

 

V průběhu soutěže studenti prezentují v písemných testech své vědomosti, které svou hloubkou a pronikáním do podrobností ve znalostech dějin často překvapuji i přítomné pedagogy nejen středních, ale i vysokých škol.

 

O to cennější je výsledek, kterého naši žáci dosáhli.

 

V konkurenci 75 gymnázií z celého bývalého Československa obsadili neuvěřitelné

  

                                                                       TŘETÍ MÍSTO.

 

Téma soutěže znělo „Léta strachu i naděje“ a věnovalo se dějinám Československa v letech 1949 – 1967.

 

Otázky do soutěže připravili garanti soutěže (prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.) a další významní historici, např. doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D., PhDr. Petr Koura, Ph.D., PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., historik a spisovatel František Emmert, ze slovenské strany pak PhDr. Richard Pavlovič, Ph.D.

 

Vedení Gymnázia Olomouc Hejčín a předmětová komise dějepisu těmto třem studentům k umístění upřímně blahopřeje a děkuje jim za mimořádnou reprezentaci školy.

O úspěchu si lze přečíst: https://www.kr-olomoucky.cz/studentum-se-darilo-uspeli-v-mezinarodni-soutezi-aktuality-7412.html